8. BISERICUȚA

CULTURA TRADIȚIONALA CA TEMEI AL UNIRII

A. FACEREA LUMII:

Așa trebuie să fi fost, cum spun colindele, că Dumnezeu s-a gândit la om, când a făcut lumea și întâi i-a împodobit-o, amestecând insesizabil, fără contur trasat, frumusețea pe care chiar el a ales-o, cu folosința acestei frumuseți pentru cel ce urma a fi după chipul și asemănarea sa:

„Dumnezeu dintru-nceputu/ Și când lumea o făcutu,/ Cerul el l-o ridicatu/ Pe patru stâlpi de argintu,/ Și frumos l-o-mpodobitu,/ Tot cu stele mănănțăle/ Și luceferi printre ele,/ Și-o pus luna cu lumina/ Și soarele cu căldura,/ Soarele cu razele…”

Dar nu s-a îndepărtat iremediabil, ci i-a lăsat omului posibiltatea de ajunge la el, la fața sa, față către față, adică, prin calea universală a arborelui ceresc:

„Sus în vârful muntelui / crește bradul brazilor./ de mare și de-nfoiat/ tot cerul la îmbrădat,/ soarele în cetini,/ luna între ramuri,/ mii și mii de stele,/ între rămurele” „Sus la munte ce-mi vedere?/ leru-i Doamne,/ îmi vedere-ncetinat,/ brad cu stele încărcat,/ brad cu neguri îmbrăcat;/ și în vârfu-i ce-mi vedere?/ cerul leagăn de mătase ,/ dar în leagăn cine-mi șade?/ șade luna sfântă/ și cu bradul precuvântă!”

1.Troiță ca pom al Raiului, cu cele două păsărele, în localitatea Podirei, Județul Bistrița Năsăud.
1. Troiță ca pom al Raiului, cu cele două păsărele, în localitatea Podirei, Județul Bistrița Năsăud.
2. ROGOZ CRUCE PE CASA POM AL RAIULUI
2. ROGOZ CRUCE PE CASA POM AL RAIULUI
3.Troiță ca pom al Raiului, cu cele două păsărele, lângă localitatea Stoiceni, Județul Maramureș.
3. Troiță ca pom al Raiului, cu cele două păsărele, lângă localitatea Stoiceni, Județul Maramureș.
4.Cruce pe acoperiș de fântână ca pom al Raiului, cu cele două păsărele, în localitatea Rohia, Județul Maramureș.
4. Cruce pe acoperiș de fântână ca pom al Raiului, cu cele două păsărele, în localitatea Rohia, Județul Maramureș.
5.Pomul Raiului pe un pieptar femeiesc de Lăpuș, Județul Maramureș.
5. Pomul Raiului pe un pieptar femeiesc de Lăpuș, Județul Maramureș.
6.Detaliu cu cele două păsărele în pomul Raiului pe un pieptar femeiesc de Lăpuș, Județul Maramureș.
6. Detaliu cu cele două păsărele în pomul Raiului pe un pieptar femeiesc de Lăpuș, Județul Maramureș.

 

B. ARMONIZAREA COSMOSULUI

 

Divinitatea și-a trimis apoi mesagerii neștiuți, nearătați la chip, să armonizeze creația pentru ca omului să-i fie la indemână să o-nțeleagă și să se înțeleagă pe sine ca parte a armoniei universale, astfel încât să deprindă Principiul: ce e sus e și jos, căci precum în cer, așa și pe pământ:

„Mândru-și cânt-un cerb în codru,/ Mândru-și cântă de nu-i modru,/ Și-așa cântă de cu jele/ de gândești că lumea piere./ Vânătoru l-o aflatu,/ După cerb o alergatu,/ Și-o aflat cerbu culcatu,/ Lâng-o cetină de bradu:/- Stai fârtat, nu mâ-npușcare,/ Că io nu-s cine gândeștiu,/ Io-s vătafu floriloru,/ Voinicu Voiniciloru/ – Io-s Ionu-Sânt-Ionu/ Mama me m-o blestematu,/ Să fiu fiară de pădure,/ Nouă ai și nouă zile/ Și pe mine m-o mânatu,/ Ca să măsur eu pământu,/ Pământu cu umbletu,/ Și ceriu cu cugetu./ Dac-acele plinile-oi,/ Jos în țară duce-m-oi,/ Biserici deschide-oi,/ Slujbe mândre face-oi./ Nouă ai când s-o-mplinitu,/ din codru-afar-am ieșitu”,

iar uneori chiar divinitatea, sub chipul creștin al Maicii Domnului, poate fi însăși obiect al confuziei, fiind surprinsă în codru:

Păsărică albă-n piept,/ Tinsăi arcu’ s-o săjet,/ Și când vrui a săgeta,/ Ea din grai așa grăia:/ – Eu nu sunt ce-ți pare țâie,/ Că eu sunt Sfânta Marie.”

 

C. RAIUL PE PAMÂNT

 

Chiar și aici, jos, pe pământ, omul tot în Rai trăia, și n-a evitat să-l descrie întocmai în hălăduirea sa prin lume:

„Dălbuț păcurariu/ Mirelui tinerelu!/ Mi s-o lăudat,/ Că el că mi-și d-are,/ Câte flori pe munte,/ Atâtea oi de frunte,/ Câți luceferei,/ Atâția berbecei,/ Câte stelușele,/ Atâtea mielușele./ Da unde le-o vărat?/  Din d-ostrov de mare,/D-unde iarba-mi crește,/ În patru să-mpletește,/ Nimeni n-o cosește;/ D-unde lemnu crește,/ Jos îmi putrezește,/ Nimeni nu-l cioplește.// Peste munți mărunți,/ Cu brazii cărunți,/ Peste munți mai mari,/ Și cu brazi mai rari,/ Unde apa pică,/ Pietrele despică,/ Unde apa cură,/ nime n-o tulbură,/ Unde iarba crește,/ Nime n-o-ncâlcește

 

 

D. LUMEA DE PE PĂMÂNT AMESTECATĂ CU CEA DIN CER

Și viața era frumoasă, căci cerul și pământul fiind aidoma, doar că invers, oglindindu-se unul într-altul, erau împletite ca firul de mărțișor, amestecându-se deseori, astfel că, în timp ce Dumnezeu își păștea turma pe pământ, pe treptele spre cer:

„Pă treptele ceriuluiu,/ Florile-s dalbe, flori de măr,/ Mere Dumnezeu la oi/ Trâmbițîn’ și fluierându:/ Dragele moșului oiu,/ Vinde-v-o moșul pe voiu./ – Ba, moșule, nu ne vinde,/ Că și noi ți-om prinde bine;/ Lasă-ne pân’ la Ispasu/ C-om aduce-un drob de cașu;/ Lasă-ne pân’ la Păscuță/ C-om aduce și-o mieluță”,  

Ion Voinicu și le păștea pe ale sale în cer:

„(…) dar și un le paște? (Ion voinicu, cel colindat, n.n.)/ Pă cer, pă pământu./ Dar și un li-adapă?/ ‘N cel noreț de ploaie./ Dar și un le-nchide?/ În cel cearcăn de lună.

Când fuse la-nturnătoare/ Coborâ-va Dumnezeu/ Pe izvorul albinelor,/ Pe mirosul florilor,/ Prin fumul tămâilor,/ Prin zgomotul sfinților,/ Prin para făcliilor/ Să-mi vază livezi de-s verzi/ Să-mi cerce poame de-s dulci,/ Să-mi guste fântâni de reci,/ Să-mi cerce grâne de coapte”

„În capu’ pământului/ Este-o rece fântâniță./ Da’ Dumnezeu ca și-un sfânt/ S-a coborât pe pământ,/Apă rece a beut,/ Măr roșu’ a mâncat,/ La grâie roade le-o dat./ Tot prin grâu,/ Până-n brâu,/ Prin săcări,/ Pân’ susuori,/ Prin ovese,/ Cel mai dese,/ Prin alace/ Acum se face”.

„Maica Domnului pleca, când pleca câmpii înveselea, codrul înverzea și florile înflorea, Maica Domnului atunci pleca, lacrămile îi curgea, cu mâna stângă le lua și pe câmp le zvârlea, tot grâu verde se făcea, cu mâna dreaptă de lua, tot mir se făcea (…)”.

Jocurile erau cu rostul lor, și erau un răspuns dat lumii, o intenție manifestă de pliere pe armonia cosmică:

 „La roșu la răsărit,/ Iana-i, dana-i, dana-i, dana-i, dana-inda/ Mândru joacă-omn domn voinic/ da nu joacă cum să joace,/ Cătă soare să întoarce,/ Cătă soare, cum răsare,/ Cătă lună, când lumină,/ Cătă stele, când ies ele”.

„Lună, lună/ Gărgăună/ Ce-nserezi în toate serile/ Nu vezi cum șede Domnul pe pat/ Și mănâncă pâne de furat/ Și se roagă rugului/ Și se-nchină cucului/ Cere cal de călărie/ Să purceadă la domnie/ C-a auzit/ C-a făcut/ Sora sa trei fețe/ Logofețe: Una o pierit/ Una o murit/ Una pe munți o fugit/ Munții s-o cutremurat/ Pietrile s-o despicat/ În rai o alergat/ raiul s-o deschis/ maica Precista o în vis/ Dumnezeu o râs”.

Și, fiind atât de frumoase și de împletite, lucrurile, în general, erau simple.

„Doamne, ţine pe taica şi pe maica. Doamne, ţine vitele. Doamne, ajută-mi să nu mă fac de râs în sat”!

7. CRUCI ȘI TRICOLOR
7. CRUCI ȘI TRICOLOR

 

E.VEGETAȚIA ȘI ANIMALELE

Universurile erau repetitive și lumile concentrice, fiecare om având  repartizate de la începuturi trei alter-ego-uri: un animal (deseori urs!), un arbore (cel mai adesea brad!) și o stea, urmându-l în cădere. Soarta li se împletea pănă la contopire și identitate. Căci:

Anumiţi copaci îşi scot rădăcinile din pământ şi merg la biserică la sărbătoarea Sfântului  Ion sau iau parte la înmormântarea Sfintei Maria. La începutul lumii copacii veneau singuri la casele oamenilor până când o femeie a pretins unui copac s-o ducă acasă. De atunci, copacii nu mai vin singuri, ci trebuie să fie transportaţi, cu trudă, de oameni şi animale”.

ȘI tot așa, era lucru știut că:

„Lemnele pe care le-ai ars ziua, își pun noaptea frunzele lor pe fereastră.”

„Omule, pomule : Omule, pomule/ Nu te milui,/ nu te jelui,/ Bucură-te, bucură/ Că rădăcina ta/ Murind în pământ/ A prins în cer/ Și lutul tău s-a încurat/ De unde-a venit,/ În vis liniștit./  Bucurați-vă, bucurați/ Și voi ceilalți,/ Oamenilor-pomilor,/ Femei și bărbați,/ Beți și mâncați,/ Cântați și jucați/ Că (Ion) nu a răpus,/ E numai dus,/ E numai întors/ În lumea ce-o fos’…”

La fântâna pădurii/ Și-adapă badea boii./ Nu-i adapă de setoși,/ Îi adapă că-s frumoși!”; „Boii nu rag după fân,/ Ci ei rag după stăpân,/ Boii nu rag cî li-i foami,/ Ii rag cî stăpânu moari

„ Cam ’năintea ’cestor curțu,/ Doamne, ler, Domnului Doamne,/ Cam ’năintea ’cestor curțu,/ Joac’o ceață negureață./ Doamne, ler, Domnului Doamne/ Ceața joac’-apostolește,/ ’Postolește și se-ntreabă:/ A cui sunt aceste curțu/ Așa ’nalte și-npolate?/ Cu postav acoperite,/ Pe dinluntru’ zugrăvite,/ La ferești îs uiejâte,/ Și la uși îs mărgărite./ – ’S-a unui luceferelu/ Ce ’mi șede-n codru verde;/ Șede-n crucea bradului,/ Sub poala molidului,/ Și-mi iese cu razălere/ Și-mi umblă cu soarelere./ Și te gazdo, veselește”.

 

F. VÂRSTELE FEMEII ȘI BĂRBATUL CARE O SCOATE DIN PIATRĂ

 

Vârstele femii aveau rosturi bine stabilite și erau trei, fiecare cu șezătoarea ei specifică, și de inițiere specifică: fată mare, nevastă și bătrână, sau „iertată de Dumnezeu”:

Plecat-or în zoriu /Trei fete suroriu, /Dai, Domnului Doamne,/ Trei fete suroriu./ Dusu-s-or s-or dusu,/ Dusu-s-or s-or dusu,/ Tot pe Cerna-n susu,/ Dai, Domnului Doamne,/ Tot pe Cerna-n susu./ Un domn căpitanu,/ Un domn căpitanu,/ Pe-un cal ardeleanu,/ Dai, Domnului Doamne,/ Pe-un cal ardeleanu. /Calul mi-l strânjere,/ La Cern-ajugere,/ La Cern-ajungere,/ Din gură grăiere: /- Tu nu mi-ai văzutu/  Trei fete suroriu/ Pornite din zoriu?/ – Ba, eu le-am văzutu,/ Dusu-s-or, s-or dusu,/ Sora cea mai mică/ Ea s-o dus, s-o dusu,/ Tot pe Cerna-n susu,/ E-n stâncă de piatră,/ Că ea-i goală toată;/ Î-i frică de soare,/ Că o ardeoare./ Sora cea mai mare/ S-o dus către mare,/ Sora cea mezină/ S-o dus în grădină./ Iar dom’ căpitanu/ Când își auzăre/ Calul mi-l strângere,/ La stâne-ajungere/ Din gură-i grăiere:/ Ieși, fată, din piatră,/ Să te văd o dată!/ Fata-i răspundere:/ – Ba, eu n-oi ieșire,/ Că sunt goală toată!/ Mi-i frică de soare/ Că mă arde tare./ Și noi ți-o-nchinămu,/ Dalba sănătate!”

Fata se apropia de vârsta măritișului atunci când era ca un măr copt, gata să cadă:

Măruț rămuratu,/ De mere-ncărcatu,/ Sfânt soared lucea,/ Merele-și cocea,/ Vântu clătinea,/ Merele pica,/ Boierii vine/ Și le culege/ Și le trimete/ Pă ușe de rai,/ La fată de crai./ Luna-n drum le-o stat,/ frumos i-o-ntrebat:/ – Ce v-ați căpătat?/ – Mere-am căpătat,/ De la Sfântu Soare,/ Cu mare rugare,/ N coate și-n jerunte,/ P-on vârvuț de munte./ Muntele s-o rupt,/ Noi am tăt trecut”.

Fata trebuia să se mărite atunci când îi venea timpul, când floarea era bună de rodit, aidoma florii grâului care rodise și trebuia secerat:

Mândra săceră la grâu,/ năframa-i arde la brâu;/ mândra săceră secară,/ năframa-i arde cu pară./ pă mănunchi, seceră dragă,/ eu săcer și badea leagă.//Dragu mi-i a săcera/ntr-o holdă cu badia,/ ieu să tai, iel a lega./ D-(h)ai bădiță, pune clăi./ ți-oi da ochișorii mei;/ hai, bădiță, strângem snopii,/ că ți-oi da gura și ochii,/ hai, bădiță, hai la noi,/ să ne iubim amândoi.”

Altfel, ea se ofilea și ieșea din lume:

„I-auzi mamă, câinii bat,/ Iarăși sunt străini în sat!/ Scoate mamă ce-ai în ladă, poate-or veni să mă vadă!/ Scoate cerga cea de lână,/ Poate m-or lua de mână!/ Că m-am uitat în fântână/ Și-am văzut că sunt bătrână!

 

 

Dar pentru acest cel mai important eveniment din viața fetei și a feciorului,trebuia ca ei să fie inițiați!

 

G. INIȚIEREA

 

Inițierea fetelor de măritat se făcea în șezătoare unde se deprindeau, și prin multe texte cântate, învățăturile celor mai în vârstă, din șezătorile de neveste, în general, dar și de bătrâne. Printre primele cântece era cel despre nunta exemplar-imposibila, a Soarelui cu sora sa, Luna:

Luna/ În mare sări, / și din grai grăi: / – Când eu voi sfinți, / tu vei răsări; / când tu vei sfinți, /eu voi răsări. /Ne vom mai privi, / făr de-mbrățișare, fără sărutare… /Soarele-o căuta, / dar n-o mai afla. / Și el că s-a dus, / tot către apus, / și de supărat, / în nori s-a băgat. / Luna când ieșea/ și mi s-arăta, / în capăt de mare, / tot spre înălțare, / și când se suia, / lună se făcea, / mândru strălucind, / noaptea răsfirând. / Când zori revărsa, / luna se culca, / soarele ieșea, roua o sugea, /Unul s-arăta, / altul s-ascundea, / deși se priveau, / tot nu se-ntâlneau /de-a se-mbrățișa, /de-a se săruta.”

Această vărstă, descriind poate cea mai frumopasă perioadă din viața tinerilor, le era prezentată ca scurtă, de neîntors, spre a se deprinde, spre a nu spune că n-au știut:

Busuioc cu flori,/ Liorați feciori/ Până mâine-n zori;/ Că de mâine-n zori/ Fi-veți mergători./ Busuioc cu pene/ Liorați fetele/ Până mâne-n stele;/ Că de mâne-n stele/ Fi-veți mărgățele!

Feciorii își făceau inițierea cel mai adesea la stână, după modele vechi de ritualuri însoțite de folclor de sorginte uneori identificabilă ca ținând de Paleoliticul superior.

Doi boieri bătrânii, / Doi boieri bătrânii, / Hai, ziori de ziuă,/ Ei că și-o avut/ Nouă fiișori./ Hai, ziori de ziuă./Și-au fost tot feciori./ Până i-au crescut,/ Țâță nu le-o dat,/ Făr i-o blestămat,/ Ca ei să se facă,/ Din nouă feciori/ Nouă cerbișori./ Crăciunu-a venit/ Și ei i-o chemat:/ – Haideți, fii, acasă/ Că azi îi Ajunu’/ Și mâine-i Crăciunu’!/ Dar ei au răspuns:/ Duceți-vă-acasă,/ Să vă fie haznă./ Că buze de cerb,/ În pahar nu-nchep./ Și coarne de cerbi,/ Pe ușă nu-nchep,/ Să-ți fie cu sănătate!

„ (…) Și-un cerbuț murguț,/ spata-i cu tri coastă.,/ De-ai face-ai mai face,/din carnea d-a lui,/ curte-ai ridicare./ De-ai face-ai mai face,/din coarnile lui,/ curte-ai d-încornare./ De-ai face-ai mai face,/din coastele lui/ curte-ai lățuire./ De-ai face-ai mai face,/din pelea d-a lui, curte-ai șindrilire./ De-ai face-ai mai face,/din sângele lui,/ curte-ai zugrăvire./ De-ai face-ai mai face,/ din pieptu d-a lui/ masa cest domn bunu./ De-ai face-ai mai face,/din copita lui,/ tiere rotate./. Ele bine-ar stare,/ n casa dumneatale./ De-ai face-ai mai face,/din pintinii lui,/ păhare de-argintu./ Ele bine-ar stare/ pe masa cest domn bunu (…).”

Fetele își desăvârșeau inițierea în șezători, cu ritualuri vechi însoțite de un folclor cu origini susceptibil a fi plasate la începutul Neoliticului, cel puțin:

Buie-și marea cât de mare,/ Hoi, Lenuță, molin verde,/ Da’ pe mare ce mi-ș buie?/ Da’pe mare ce mi-ș buie?/ Hoi, Lenuță, molin verde,/ Mi-ș buie un legăneoru,/ Legănel de păltinoriu,/ Da’ în leagăn cine-mi șede?/ Șede-o fată de-mpăratu./ Da’ de lucru ce-ai lucrare?/ Nu știu coase ori descoase,/ Nu știu coase-or bumbăcește,/ O-mpletește-un brâu șerpește,/ Ori cântă alințiloru,/ De doru’ părințiuloru,/ De doruțu’ frațiloru,/ Și te, fiică, veselește!

Mă luai, luai,/ Cu săcirea-n brâu,/ La holdă de grâu/ Și tăiei, tăiei,/ Și-m aflai, aflai/ O floare de rai/ Și floricica,/ Prinse-a trâmbița/ Nime n-o aude,/ Nime nu o vede/ Picurari, din munte, / Cu oile multe/ El o strânsă-n brață/ Și-o sărută-n față/ -Fuji,voinic, de-aci! / Ca vini mama,/ N-am gătat holda./ -Spune-i la mă-ta/ Că te-o lovit doru, / Dor, cu.junghiuri grele,/ Moarte fără vrere./ Mă-sa sâ luară,/ Cu nouă ulcele/ După lecurele./ -Hoi, mamă, nu mere!/ Că apile-s late,/ Satile-s departe/ Popă-n sat nu este/ Moartea mă păzește/ Știu eu ce mi-i leacu’/ Popa și diacu’/ Voinicu’, săracu’.”

Apoi atât fetele cât și feciorii erau introduși în horă și nunta putea fi oricând făcută, la aflarea ursitului:

Jocați, măi, pe Mărie,/ N-așteptați să zâcă ie;/ Când s-a prinde-a zâce ie,/ Doamnele-atunci or șide,/ Nici a be, nici a plăte,/ Nici s-a prind mâț de ie./ Hoi, numai, numai nu,/ o sărut-apoi te du./ Bate-o dracii hidide,/ mândru zâce-o coardă-n ie!”

 

H. PREGĂTIREA ZESTREI

Zestrea era pregătită chiar de fată, ajutată de mamă, care era chemată, atunci când fata era nerăbdătoare, să-i spună că nu a venit încă timpul:

„Colo-n jos,/ Colo-n jos în vale,/ La o casă, la o casă mare,/ Cu fereștile spre soare/ și cu ușa la răcoare/ unde facu-și șezătoare/ Din nouă fete-fecioare,/ Toate torc. toate depănează,/ Numai una plânge și oftează./ -Fata mamii, da tu de ce plângi?/ -Da cum focul să nu plând?/ Că m-o cerut fecior de crai,/ N-ai vrut maică să mă dai!/ -Fata mamii, la împărăție,/ Da trebuie avuție!/ La-mpărat, trebe cal gătat,/ La-mpărăteasă, rochie de mătasă,/ Și la nouă frați,/ Nouă cai gătați,/ La nouă cumnate,/ Nouă potilate,/ La nouă surori,/ Nouă cingători.

Uneori, aveau noroc și se iubeau:

Foaie verde-a bobului,/ Măi bădiță de pe grui,/ Dragostea mea pentru tine/ Arde macii pe coline/ Geaba cade ploaie grea,/ Macii nu mi i-a stingea!/ Geaba bate vântul vânt,/ Macii nu se sting nicicând!

 

Câte-odată, fata era săracă și – legată la ochi cum era – viața ținea seama de asta:

Pe la noi pă sub perete/ Rău se ceartă două fete!/ Unai mândră și săracă,/ alta-i hâdă și bogată./ Cea bogată-așa zicea:/- Pe mine badea mă ia!/ Că-mi dă tata patru boi,/ Și-o turmă mare de oi/ Și mama mi-a da o vacă/ Și-o holdă nesăcerată!/ Holda a umpled holdacu,/ Mândră, tu, ti-i duce dracu!/ Cea săracă-așa zicea:/ – Pe mine badea mă ia!/ Nu dă badea ochii mei/ Pe tuspatru boi ai tăi!/ Nu dă badea gura mea/ Nici pă toată holda ta!/ Du-te bade și pețea/ Pe-unde duda grea vindea/ Și nevasta frumușea!/ Când a fi albă la față,/ Noaptea, să nu-ți fie greață,/ Să dormi cu securea-n brață!”

 

I. CĂUTAREA URSITULUI; AFLAREA LUI

 

Cânepa și grâul erau plantele sfinte. Fiind date femeii spre a oficia cu ele, aceste plante o ajutau în toate. O ajutau să fie iubită și plăcută, o ajutau să-și găseasca ursitul.

 

 

Dar acesta nu era întotdeauna cel iubit! Bun sau rău, iubit sau nu, ursitul era dorit, pentru că fata trebuia să facă în viața aceasta copii ca nevastă cu bărbat, spre a și-o câștiga pe cea de dincolo, altfel nu se putea! Fetele mari făceau vrăji pe brăcirile descinse, de ghicit, de găsit și de adus ursitul. Se rugau la hotarele timpului:

Sân-Văsâiu, Văsâiu,/ Unde te-a găsii-u,/ La Vadul Bogat/ Dă-mi, Doamne, bărbat./ Să mă culc în pat,/ Să fac un fecior,/ Să-l cheme Ion,/ Să fac o fetiță,/ S-o cheme Măriță

Apoi descântau și vrăjeau, acasă, fiecare pentru ea, necruțătoare:

Brâu, brâușor!/ Fă-te șerpușor,/ Fă-te laur, balaur,/ Cu solzii de aur./ Și cum te-oi încinge/ Tu mi te descinge,/ Și mergi după ursitul meu/ Cel lăsat de Dumnezeu/ La o casă și la două,/ Până-i ajunge la nouă./ Dacă nu-l vei întâlni,/ Dacă nu mi-l vei găsi,/ Să te duci l-a noua țară/ Și mi-l adă/ în ia seară,/ Și mi-l adă fără sine/ Și fără leac de rușine./ Nu-i da a trăi,/ Nu-i da a grăi/ Cu văduve grase,/ Cu fete frumoase,/ Cu părinți în casă,./ De-i pe pat/ Dă-l sub pat./ De-i la masă,/ Dă-l sub masă./ De-i pe laiță,/ Dă-l sub laiță./ Unde i-s picioarele/ Pune-i capuI, iar unde-i capul/ Pune-i/ picioarele./ Sa n-aibă stare/ Și-alinare,/ Cum n-a avut/ Maică-sa când l-a născut,/ Cu sudori de moarte/ Cu poalele încruntate,/ Cu sudori pe frunte/ Cu vinele toate ude…/ Cum s-a zbuciumat/ Maică-sa/ Pân’ ce l-a născut,/ Așa să se zbuciume și el/ Pân’ ce n-a veni la mine./ Iar la mine dac-a veni,/ Eu cu dânsul când voi grăi/ Ca și cu mir l-oi mirui,/ La dânsul când voi căta,/ Cu busuioc l-oi sufla,/ Si cu dânsul când voi râde,/ Să-i pară/ Că eu galbeni i-aș întinde!”,

și, toate pentru toate în șezătoare, atunci când nu veneau feciori!  Întâi deschideau șezătoarea cu descrierea momentului, un cântec care avea rostul său specific și general!

 

„Șezătoarea ni-i deplin/ Fete-avem, feciori nu vin,/ Cî feciorii ni s-o dus/ La șezătoarea din sus./ Acolo-i casa de bârne/ Și sunt fete mai bătrâne,/ La noi casa-i de nuiele/ Și fetele tinerele./ Da nici noi nu ne-om lăsa/ Sita din cui om lua/ Și tortul l-om depăna/ Și feciorii i-om chema;/ Sâta pe jos noi om da/ Și feciori om aduna”.

 

După aceasta se duceau șapte fete la râu și luau apă cu gura. Apoi se întorceau și înconjurau de trei ori masa. Două fete luau cărbunii din sobă, îi băteau unii de alții să vie feciorii și ziceau, cu necruțare, poruncitoare și amenințătoare:

„Ficiori, ficiori, / Din nouă șezători,/ să n-aveț stare/ Și așezare/ Pe cum n-are apa-n vale/ Pân la noi în șezătoare,/ În Gropi!/ La noi să vă opriț/ Și cu noi să vă iubiț!/ Să vie cu cioarecii-n mână/ Suduind de lună!/ Să vie cu cioarecii-n-dinț/ suduind de sfinț!/ Să vie cu izmenele după cap/ Suduind de dumicat/ De n-or vini,/ I-or stropși,/ De n-or pleca,/ I-or răgânva”.

Practic, ursitul, prada, nu mai avea nici o șansă de scăpare în fața acestor fecioare artemide, fetele fiind temute pentru vrăjile învățate în șezători de la bătrânele meștere, știutoare a tuturor rosturilor și rânduielilor, iar dacă îl bănuiau de ceva pe flăcău, aveau aliați puternici și mijloace infailibele de a afla tot:

Sus îi luna și nu vede/ Badea meu la cine șede!/(…)/ Lună, lună, de-ai fi bună,/ Mai ține-mi loc și de mumă/ (…)/ Spune-mi lună-adevărat/ Dacă l-ai mai văzut prin sat,/ Spune-mi, lună, ca o mumă,/ Că ți-oi împleti cunună/ Și ție, și stelelor,/ Că după bădița mor!” ,

și dacă „netotul” ar fi îndrăznit să le supere, întăi îi comunicau poziția delicată în care se pusese singur, poziție care reclama o plată imediată:

Vină bade-n șezătoare/ Că inima rău mă doare,/ Că tot torcând la fuior/ Mă usuc de al tău dor./ Să vii sara pă lună/ Să mă stâmperi la inimă;/ Să vii sara pin ogor,/ Ca să-mi stâmperi al meu dor./ Bădiță de nu-i veni/ Te-oi blestema și-oi muri./ Steaua cea de lângă lună/ Și credința mea cea bună,/ Amândouă să te bată,/ C-ai mințit ce-ai zis odată,/ Bade!”,

apoi urma vraja de pedepsire a ursitului :

„Izmă verde, mirositoare,/ Fată mare în uitare,/ Voinicel căzut în rele/ Şi pe deal şi pe vâlcele,/ Să te ardă focul viu/ Să trăieşti în sat pustiu./ Izmă, izmă, izmă verde/ Bate-l Doamne şi îl pierde/ De dorul mândruţii lui/ Fir-ar al pustiului”.

După toate acestea, încolțit, ursitul nu se mai putea ascunde, era aflat:

Zâs-o fată cătră june:/ – Să vie-a peți ’ntr-o lune,/ Lin vântule, lin, vântule linu-i lin,/ Cu cai albi și haine bune,/ Cu cai albi și haine bune!/ Lin vântule, lin, vântule linu-i lin,/ Da să nu vie prin lunci,/ Prin lunci drumurile-s lungi./ Să nu vie nici pe dealu,/ Dealu-i ’nalt și ’neguratu,/ Să nu vie nici prin munți,/ Munții-s ’nalți și spulberați/ Da’ să vie tăt pe linu,/ Tăt pe lin prin cer seninu,/ C-o mână ținând de lună,/ Cu alta-mpletind cunună,/ Cunună din cer culeasă/ Să i-o ducă la mireasă!

 

„Noi ți-am venitu/ Dalbă-i fecioriță!/ -Șî dac-ați venitu,/ Mirel tânărelu,/ Ce mi-ați adusu?/ -Noi ți-am adus/ Furchiță-mpestriță,/ Fusuț văruit/ Cu prisnăr de lut,/ Chișchineu pistriț./ -Și dac-ați adus,/ ce mi de-acoleare?/ Șâ eu ț-am vrâstat/ Lunca Jiului/ În coama murgului!”

 

J. NUNTA PĂRINȚILOR

 

„Ieși măicuță pân-afară/ Și pune proptea la soare,/ Să fie ziua mai mare,/ Sa mai șed cu dumitale!”

 

Cântec straniu de nuntă:

„Legăna-s-ar,/ Clătina-s-ar,/ Legăna-s-ar brazii-n munți,/ Să se roage vântului,/ Vântului,/ Pământului,/ Să le cruțe vârvurile,/Vârvurile,/ Ramurile,/Și să-i bată la tulpină/ Și mai jos, la rădăcină,/ Să mi-i scoată din pământ,/ Din pământ, din negru lut,/ La pământ să mi-i oboare,/ Să mi-i treacă prin ovăs,/ Și să-i scoată-n jos la șes,/ Să mi-i facă trei pătrare,/ Să-i despice-n mici bucăți,/ Să-i împartă în trei părți/ Și să-i ducă la trei târguri,/ La trei târguri,/ La trei meșteri,/ Ca să-i facă săhănele,/ Săhănele,/ Păhărele,/De cinstit, de ospătat,/ Mirelui de închinat;/ De cinstit părinților,/ De-nchinat nănașilor,/ Nașilor,/ Nuntașilor,/ Tuturor slujbașilor/ Și nouă vătajilor.”

8. BISERICUȚA
8. BISERICUȚA

La nuntă se transmiteau, ca un rezumat, ultimele povețe, ultimele „instrucțiuni de utilizare” a noii vieți, pentru care se pregătiseră, ajutați de întreaga comunitate, atâta timp! Nu era nimeni mințit!

 

„Mireasă, mândră ți-i fața,/ Nu știu cum ți-a fi viața!/ Mireasă, mândru ți-i portul,/ Nu știu cu ți-a fi norocul!/ Mireasă de-amu-nainte/ Cărările ți-s oprite!/ Numai trei ți-s dezgrădite:/ La fântână, după apă,/ În grădină, după ceapă,/ Și la mă-ta, câteodată, / Când vei fi mai supărată!”//Leag-o, leag-o, legătoare,/ Că nu mai e fată mare,/ Leag-o, leag-o, și-i fă creastă,/ Că este nevastă!/ Până ieri cu fetele,/ Mâine cu nevestele, poimâine cu babele,/ Care fac sarmalele/ Și freacă cazanele!/  Plângeți ochi și lăcrimați,/ Că voi sunteți vinovați,/ Ce vedeți nu mai uitați,/ Și nu mai lăsați!/ Mireasă, nu-ți pară rău,/ Că vine mirele tău/ Să-ți lege fesul pe cap/ Cu băieruțu-ncărcat/ Cu bani de aur curat!/ Cu nănașă-n capul mesei,/ Ca să bem cinstea miresei,/ Păhăruțul mititel,/ Cu rachiu roșu-n el!/ Miresuță, nevăstuță,/ Bine-ți stă cu brobodiță!/ Ai grijă de casa ta,/ C-ai să crești copii în ea/ Cu bărbatu-alăturea!”

Și altele care, poate, doar la nuntă i se comunicau miresei, de către comunitatea femeilor:

„Ei hai și iară hai,/ Miresucă-ți dau un sfat,/ai grijă de-al tău bărbat/ Și de-a fi cu tine bun,/ Poartă-l numai la costum;/ de-a fi rău și blăstămat,/ Nu dormi cu el în pat/ C-asta-i boala la bărbat,/ Și-apoi lume, dorule!”

 

K. CASA

 

 „Din îndemnul Tatălui și cu ajutorul Fiului și săvârșirea Sfântului Duh, Meșter Pașcu de pe Sălaje se roagă ca să-l pomeniți în sfintele rugăciuni. Această casă au făcut Pop Gheorghe în anu Domnului 1775, a 2-a joi după Sfintele Florii”.

Rugăciune în finalul unui descântec:

„Cruce-n casă,/ Cruce-n masă,/ Cruce-n tus patru colțuri de casă,/ Maica Domnului la fereastră,/ Dumnezeu cu noi la masă!/ Amin”

 

 L. CREDINȚA

 

„O, Sfânt Soare, când răsai,/ În brațele Maicii Sfinte răsai,/  Cu nouăzeci și nouă de raze pe  pământ,/  Cu nouăzeci și nouă de raze sub pământ,/ Cu lumina luminezi și încălzești lumea și pământu,/ Și sui, până la prânz, și stai și te odihnești/ Și iarăși te orânduiești, până la amiază,/ Și stai și te odihnești,/ Și iarăși te orânduiești până la asfințât./ Dacă ai răsărit, te-ai roșit, te-ai ponosit!/ Maica Sfântă te-a așteptat,/ Cu lapte dulce te-a spălat,/ Cu fașă de aur te-a înfășat,/ Pe pernă de aur te-a culcat, Sfânt Soare a adormit!/ Maica Sfântă l-a trezit și l-a întrebat:/ O, Sfânt Soare luminat,/ Cine, ție, mi s-o aflat de s-o rugat?/ Spune-i, Sfânt Soare, că și noi ne-am aflat și ne-am rugat,/ Să-i dea Dumnezeu noroc și sănătate/ Și iertare de păcate, în veci, amin”.

 

M. AȘTEPTAREA COPILULUI

 

„Fiare, de când v-am alcătuit/ Nu ați făcut nici o muncă;/ Acum vă dau o muncă anume/ de-a merge să căutați,/ de-a săpa tot pământul ca să aduceți pentru (numele femeii)/ Copilul dorit,/ cu gene lungi/, Cu gura plină de miere!”

 

N. MAMĂ

 

Cântec de stea, la nașterea Pruncului Sfânt:

„ Doamne Iisuse Hristoase/ Tu ești zori prea frumoase/ Și rază prea lumninoasă;/ Ce din cer Te-ai pogorât,/. Din Fecioară te-ai născut (…)/ Și de-acum pân la vecie,/ O prea frumoasă pustie!”

Moașa:

 „Din găoază, din rogoz,/ O ieșit ist făt-frumos,/ Și cere scufă și salbă/ Să se ducă-n lumea albă,/ Cere cal de călărie / Și o stea la pălărie,/ Ca să treaca de pustie!”

Cântece de leagăn:

„Haidi, nana, puișor,/ taci cu mama sî ti-adorm,/ Sî ti-adorm ca sî crești mari,/ trupul tău odihnă n-ari./ Haidi, nana, puișor,/ Taci cu mama sî ti-adorm,/ Cî ț-oi faci un legănaș,/ Într-un vârf di păltinaș,/ Când a ploua te-a scălda/ Șî vântu te-a legăna,/ Haidi liu-liu cu mama.”

Leacuri pentru copii și cei ai casei, dar și pentru vite și împotriva strigoilor și duhurilor, uneori, explicit cuvântătoare:

 

„Dacă n-ar fi lăsat Dumnezeu/ Leuştean şi Odolean/ Avrămeasă şi Tătăneasă/ Ar fi lumea toată a noastră”.

 

Nouă femei bătrâne,/ Care știu rostu la lume,/ Nouă femei iertate,/ De lume uitate/ La amproor s-o sfătuit/ Și cămeș-o hotărât,/ Intre ele n-o grăit,/ Până lucru o isprăvit,/ Nici cântat și nici poveste,/ Ciuma să nu prindă veste,/ S-o tors cu spor 9 caiere de fuior/ Pe 9 fire de ulm, să fie firu bun,/ Pe 9 fire de mesteacăn,/ Să fie firu țeapăn,/Și-o depănat/Pe depănătoare de lemn uscat,/ Și-o făcut 9 gheme,/ Între ele să nu semene,/ În umbra morții,/ În toiul nopții,/ Teară de 9 coți o urzit,/ Și-o nevedit,/ Prin ița dinainte,/ Cu firu în dinte,/ Prin ița dinapoi,/Pânză cu lătunoi, /Cufuior în urzitură,/ Și cu câlț în bătătură,/ Se rostuiesc ițele/ Și bat cu spor brâglele./ Lucrau bine și cu spor,/ Să le fie de ajutor,/ Lucrau bine și cu grabă,/ Ciuma să fie îmbrăcată,/ Să nu fie supărată,/ În sat la noi să nu cate,/ Să se ducă-n altdă parte./ În puterea nopții,/În umbra morții,/ O scos pânză nouă,/ Lungă de coți 9./ La primu cântat,/ Din pânză-o tăiat,/ Cămeșa-n 9 lați,/ Cu lați despicați;/ Cu mâneci legate/ Cu gura în spate,/ Cu poale-ncrețite,/ Cu orioci cusute./ Și-o cusut cu ață de in,/Să taie a ciumii venin,/ Cu ață de in neagră,/ Să taie a ciumii otravă./ La al doilea cântat/ Cămeșa s-o gătat./ Doi feciori frumoși,/ Harnici, nefricoși,/ O luat cămeșa rară,/ S-o ducă în margini de hotară./ $-apoi o blestemat:’/ Să fii ciumă blăstămată,/ Să nu mai vii niciodată./ Să-ți sece ciumă urma,/  Cum ai vrut să iei viața,/ Să te duci ciumă pe vânt/ Să nu ai loc pe pământ,/Să te duci ciumă în lumea mare/ Să nu mai ai loc sub soare,/ Ca fusăle aiestea să te uști,/ Din otrava ta să guști,/ Să n-ai ciumă noroc,/ Să te culeagă cineva și să te pună pe foc./ Urma ta să se stârpească,/ Nici numele să nu ți se mai pomenească.”

 

O. VIAȚA, MAI GREA SAU MAI UȘOARĂ, SAU CUM ȚI-E DAT

 

Luni îi Luneiu, Marți îi Marțolea, miercuri îi de mers în târg, joi de târguit, vineri îi de venit, sâmbătă îi de hodinit și duminică mere popa la biserică și țâne cu el toată lumea.”

„Tânără mă măritai/ Și grea soartă-mi căpătai!/ Pusă-i secera la brâu/ Și plecai să secer grâu./ Secerai pănă la prânz,/ Tot cu lacrimi și cu plâns!/ Secerai pan la amiaz/ Tot cu lacrimi pe obraz!”

 

„Mult mă judecă lumea/ că nu mni bună mintea!/ Nu mă judece amu,/ judeca-ma județu!/ Oi mere pă pod de-argint/ și tăte le-oi spune rând,/ câte una, când și când!/ Oi mere pă pod de-aramă/ și de tăte oi da samă,/ oi mere pă pod de piatră/ și tăte le-oi spune-odată./ Mă grăie lumea pân sat/ c-oi muri ș-oi mere-n iad./ Și de-oi mere-oi sta pe punte/ ca la badea pe genunche!/ de-oi mnere, pă punte-oi sta,/ ca-n brață la bădița!”

 

„Mama me când m-o făcut(u),/ Dumnnadzău n-o mai știut(u),/ Cân an fost la botidzat(u),/ Dumnadzău iera culcat(u),/ Cu capu pi mănăstiri,/ Di mini n-ave di știri,/ Cu mâna stângî la chept(u),/ Nișiodatî eu n-am drept(u),/ Cu mâna dreaptî la spati,/ Nișiodatî n-am dreaptati.”

„Unde vede-o apă rece,/ ea o turbură și trece./ Unde vede-o apă lină,/ ea zboară pe sus nebună./ Unde vede-o apă rea,/ ea o turbură și-o bea!” (CARAMAN 2000, 177)

 

„Bade, pe când ne iubeam,/ Dintr-un măr ne săturam!/ Dintr-un măr și dintr-o pară/ Ne era cina-ntr-o seară./ Dar acum, de-am avea zece,/ Nici de sete nu ne-ar trece!/ Dar acum, c-avem cu sacul,/ Nu ne dăm unul la altul!”

 

„Codrule netrăgănatu,/Tu la mine te-ai juratu/ Că-mi dai perină și patu,/ Dacă eu pribeag ma facu./ Eu pribeag de m-am făcut,/ Pat și pernă n-am avut!/ Patu mi-o fost frunza ta,/ Rădăcinile – perna!/ Codrule bătut de ploi,/ Rău ni-i nouă la-amândoi:/ Ție, căți pică frunza,/ Mie, că-mi trece vremea!”

 

Du-mă, Doamne, de pi-aici,/ Unde-s zilele mai mici,/ Că pe icea s-o mărit/ Și oamenii s-o răit.” 

Sărac dor, sărac urât,/ sărac bine de de mult,/ ce-am făcut de te-am pierdut./ că-n crijmă nu te-am beut,/ nici în târg nu te-am vândut?”

 

                                                            

„Ai, pruncii mnei și dragii mei, măi,/ Ai, hai,/ Haideți, dragă, după mine,/ Să vă-nvăț a hori bine,/ Să nu zâcă oarecând/ Că nu știți hori la rând!/ Când îț intra-ntre ficiori,/ dă să știți rându la hori;/ tata vost dac-a muri,/ dară voi să știți hori.”

 

P. MOARTEA:

 

Lumea cealaltă:

„Numai sufletele au chip de păsări și stau în pom. Cei buni cântă, ceilalți nu.”

 

9. PASĂREA SUFLET
9. PASĂREA SUFLET

 

Constantine, Constantine,/ unde-i frate-to Iuon?/ -Frate-mneu Ion îi mort,/ de ieri di pă la ojină,/ Dumnezo să-l scrie-n lună/ c-o murit de voie bună;/ Dumnezo să-l scrie-n stele,/. C-o murit de mare jele,/ di ieri di pă astă vreme.”

Mie mi-a venitî/ Ier, di-alaltă ieri,/ Uo corboaică niagră/ Pie sus învolvând,/ Din harip pleznind,/ pe min m-o pleznit,/ Graio mi-o perit,/ Buze-o-ndrăvenit,/ Uoki-o pănjenit (…)”

„Zuori, dalbe surori,/ De ce n-ați zorit,/ De-astăzi dimineață,/ Ca ieri dimineață?/ De-aia n-am zorit,/ Cî ne-am zăbovit,/ Pân s-o despărțit/ Sufletu de trup/ Că rău i-o părut./ Sufletu să-ntoarce,/ Să-ntoarce, să-nvoalbe,/ Volbură-n grădină,/ Mrean-n apă lină,/ Albină-n stupină,/ Mielu-n staulină,/ Cocoșăl de gai/ În poartă de rai./ Cocoși or cântat,/ Zori s-or revărsat,/ Rai s-o descuniat,/ Sufletu-o tunat.”

 

„Tinerel voinic,/ Anume (cutare),/ Iel că mi-a trimes/ Ieri die dimineață,/ Cu roua pe brață,/ Doi voinij din sat,/ Cu capu legat,/ Cu bierdie la brâu,/ Cu săcuri pe mâini,/ Cu cârpie spălate,/ În lacrămi udatie./ iei că mi-or îmblat/ To din cleanț în cleanț,/  Pin braz d-ăi mai nalți,/ Tot din văi în văi,/ Pin braz mărunțăi,/ Până m-or găsit,/ Bradul cel pocit./ Jos o-ngenunkjiat,/ Și-apoi s-o sculat,/ Cu săcuri-a dat,/ Pe min m-or tăiat/ Și-n cârcă m-or loat./ Dar ii nu m-or loat/ ca pi hale liemnie,/ Ci iei că m-or loat/ Tot cu vârfu-n valie,/ Să lie fiu die jale./ Iei că m-or mințit,/ Că pe min m-or punie/ Zână la fântână,/ Călător să-m vină,/ Să să răcoriască,/ să nu putrezască;/ Dar iei că m-au pus,/ În mijloc die câmp,/ La cap die voinic.”

 

„De cân aicea mi-ai vinitu,/ Hainele ți-oi hi-ncernitu,/ Să mi le trimedz pe lună,/ Să le spăl ku voie bună,/ Să mi le trimedz la stele,/ Să le spăl ku lăkrămele!// Astalantî ț-om spala(ri)/ Ș-om bgili(u) tot la vali,/ Ți-om puni-u la țintirim./ Ț-om puni-o pi-un trandacir,/ Vântu-a bati și-a usca(ri),/ Dumneata te-i înschimba(ri)”

„Nu căta, Mărie, rău,/ C-o mândră de lună/ Și galben de soare/ Ș-un nor de ploaie/ Ș-un vânt cu răcoare,/ O să-ți fie frățiori/ Și dalbe surori;/ Iar maica ceață/ O să te spele pe față./ Să nu-ți fie urât,/ Venim și noi pe rând!”

 

Pusăi șaua pe trei cai,/ și plecai cu ei în rai./ da în rai nu poți să stai,/ de jucatul junilor,/ de cântatul fetelor,/ de păscutul oilor,/ de jucatul mieilor./ Marea mare eu trecui,/ di la mare mărgini n-are,/ dar în ea cine-mi era-re?/ Trei mlădițe de măr dulce./ Dar sub ele care șade?/ Neveste pe cârpe roșii,/ junelși pe guibinoare,/ fete mari pe muninoare,/ copii mici pe fâșioare.

10. CIMITIRUL DIN RAI
10. CIMITIRUL DIN RAI

 

Comment (80)

 1. SoranaMeinebewertung 4 aprilie 2018 at 21:46

  Tu stii cum poti sa scapi de ei? Nu? Iti spunem noi in randurile acestui articol. Noi consideram ca cel mai bine este sa apelezi la solutiile naturale pe care le avem la dispozitie, iar printre cele mai bune in momentul de fata sunt Detoxic si Bactefort, despre cel din urma urmand a discuta mai multe in acest review (primul are deja un articol dedicat pe site – link pe nume).
  Ce pareri avem despre Bactefort si ingredientele sale?
  Mentionam chiar de la inceput faptul ca in cazul lui Bactefort avem parte DOAR de ingrediente 100% naturale, iar acest lucru conteaza foarte mult, deoarece ne asigura ca nu ne vom lovi de reactii adverse neplacute. De altfel, nici macar nu exista contraindicatii, produsul putand fi folosit de oricine are nevoie de o mana de ajutor pentru a scapa de paraziti si viermi intestinali (in cazul copiilor cu varste sub 14 ani recomandam insa un control al medicului inainte – ramane insa la alegerea parintilor acest aspect). [url=http://meinebewertung.org/ro/un-complex-de-substante-naturale-bactefort-ce-elimina-parazitii-rapid.html]http://meinebewertung.org/ro/un-complex-de-substante-naturale-bactefort-ce-elimina-parazitii-rapid.html[/url] Shake de proteine.
  Platesti si mancarea si reclama si medicul care o sa ti ingrijeasca sanatatea subrezita de porcariile din mancare. Dar pastile crazybulk Gynectrol este diferit. Unde să cumpere extract de boabe de cafea verde în victoria bc · Michiganul pierde 10 greutate corporală · Pierdere în greutate giardia · Motivarea carierei de gestionare a greutății · În greutate pastile peste tejghea · Erfahrungsberichte mit garcinia cambogia · Skippy redus de grăsime buunchi unt de arahide fapte nutriție. [url=http://meinebewertung.org/ro]meinebewertung org[/url] strigăt

  Reply
 2. Judix 7 august 2018 at 15:02

  6D7rIN http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

  Reply
 3. Irvin 9 august 2018 at 5:31

  I’m from England is 50mg viagra strong enough Last week, Prime Minister Shinzo Abe ordered the governmentto take a more active role in controlling the overflow ofradioactive water being flushed over the melted reactors inUnits 1, 2 and 3 at the plant.

  Reply
 4. Lionel 9 august 2018 at 5:47

  How many would you like? how long after taking viagra can you take nitroglycerin Parboil the potatoes whole, with the skin on, in a saucepan of boiling water for 4 minutes. Remove from the heat, drain and top up the pan with cold water to stop the cooking process. Drain the potatoes and allow them to cool. Once they’re cool enough to handle, grate the potatoes into a large bowl, using the coarse side of the grater. Don’t worry about the skin – most of it will end up in your hand after grating. Next, grate in the onion and the halloumi. Finely chop the rosemary leaves and add them to the bowl along with a good grind of black pepper. Mix it all togetherthoroughly with your fi ngertips. (It gets a bit sticky, so have a cloth to hand!)

  Reply
 5. Flyman 9 august 2018 at 5:58

  Could you ask her to call me? how do i buy viagra from canada Miles Shipside, director of Rightmove, said: “Even though some agents are reporting an increase in those buying and escaping the rental trap, the growing number of new households and former homeowners returned to the rental sector keeps producing new tenants.”

  Reply
 6. Kendrick 9 august 2018 at 5:59

  I’m afraid that number’s ex-directory viagra dubai “Every boost in Navalny’s popularity so far been connected to one or another scandal,” wrote Anton Orekh, a columnist for Echo Moskvy radio on Monday. “The more they’ve tried to squash him, the more popular he’s become.”

  Reply
 7. Lamont 9 august 2018 at 6:19

  I’m only getting an answering machine what is viagra tablets in hindi Top aides to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas began the talks over an iftar dinner – the evening meal with which Muslims break their daily fast during Ramadan – hosted by Kerry at the State Department.

  Reply
 8. Austin 9 august 2018 at 6:27

  I came here to study buy cheap viagra tablets “One of the great challenges in coastal fisheries is how to reduce the levels of bycatch for reef systems where these species play important ecological roles,” said Dr. Tim McClanahan, co-author of the study and head of WCS’s coral reef research and conservation program. “Our modified traps have made a statistically measurable difference in minimizing bycatch for African basket traps. Such innovations can make a big difference in maintaining the ecology of vital coastal resources.”

  Reply
 9. Cole 9 august 2018 at 6:29

  I’d like to open a personal account daily viagra dosage “He may have lots of your emails, maybe not, so best to delete all between us,” Powell wrote. “He can’t get into my account so he looks for thing [sic] sent to me. Hope this doesn’t cause you any distress.”

  Reply
 10. Moses 9 august 2018 at 6:30

  Punk not dead where to buy cheap viagra The agency will also vote on a new proposal that contains araft of measures requiring firms offering private placements tomake numerous additional disclosures to regulators before theycan advertise the offering.

  Reply
 11. Noah 9 august 2018 at 6:51

  I’d like to open a business account how to spot fake pfizer viagra Over the last five years, Cubans have been emigrating at an average annual rate of more than 39,000, the report said, higher than in any other five-year period since the earliest years of the revolution.

  Reply
 12. Jewell 9 august 2018 at 6:55

  How do you know each other? is there a herbal substitute for viagra The wedding, a first for Hobson and a second for Lucas, was officiated by journalist Bill Moyers, and the star-studded affair was attended by celebrities including Ron Howard, Francis Ford Coppola and Steven Spielberg.

  Reply
 13. Tyron 9 august 2018 at 7:00

  I love the theatre best viagra alternative uk „Hey, did you know that Jamie just got the Red Poll Calf in Farmville and claimed some animal feed. Well, now you do and oh, by the way, did you see Bertha’s latest score in Lucky Slots?” Does anybody really need to know that their friends are playing some mindless game to wile away the hours at work? It’s basically just advertising in disguise, and can seriously clutter up your news feed. Definitely a feature that needs to be turned off.

  Reply
 14. Jeffery 9 august 2018 at 7:01

  Other amount how long does it take for viagra to set in Oi and Portugal Telecom have discussed how to tie up sincethe latter bought a 25 percent stake in the Brazilian companythree years ago, sources with knowledge of the situation toldReuters on Wednesday. The market value of both companies hasfallen more than 50 percent over the past three years, a signthat investors bet that a merger would take place sooner orlater.

  Reply
 15. Columbus 9 august 2018 at 7:23

  I want to make a withdrawal sildenafil viagra U.S. President Barack Obama, after a meeting in Washington with Kuwait’s emir, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, reiterated that he will insist any deal on Syria’s chemical weapons is „verifiable and enforceable.

  Reply
 16. Jeffery 9 august 2018 at 7:23

  I want to report a viagra orders As China’s first-generation entrepreneurs hit retirement age, more than 3 million private businesses will have to deal with succession issues in the next 3-8 years, according to data from the Chinese Academy of Social Sciences.

  Reply
 17. Wilfredo 9 august 2018 at 7:28

  I’d like to transfer some money to this account is it safe to buy viagra online yahoo answers The National Science Foundation made the announcement Tuesday, recalling scientists and staff from Antarctica and placing the U.S. program in „caretaker status.” Minimal staff will be maintained at primary research facilities, including the McMurdo, Amundsen-Scott and Palmer stations, but „all field and research activities not essential to human safety and preservation of property will be suspended.”

  Reply
 18. Anibal 9 august 2018 at 7:29

  Nice to meet you effects of taking 150mg of viagra Returning to the original topic, Rocketman is the title of the film which is said to be about the artist’s entire life, and with Sir Elton re-recording versions of his classic hits to coincide with the movie we are sure Hardy will have the inspiration and the backing required to take on this role. After seeing his performance in Bronson we feel the producers are on to a winner with Hardy, but do you share the same sentiment?

  Reply
 19. Edmund 9 august 2018 at 7:32

  Until August discount viagra soft „The dramatic increase in trading volume on the LME inrecent years is predominantly due to the increased tradingactivity from financial investors who do not participate in theunderlying physical markets,” Alcoa said in a statement at thehearings.

  Reply
 20. Jasper 9 august 2018 at 7:52

  Free medical insurance viagra like pills in india „We’re going to make sure students who receive federal financial aid complete their courses before receiving grants for the next semester,” he said. „We need to make sure if you’re getting financial aid, you’re doing your part to make progress to a degree.”

  Reply
 21. Tracy 9 august 2018 at 7:55

  Can you put it on the scales, please? 100mg viagra equals cialis Guests attending a reception for the Prince at Kirribilli House, the prime minister’s official Sydney residence, had a commanding view of a 30-minute light show and massive fireworks display Saturday night.

  Reply
 22. Tyree 9 august 2018 at 7:58

  magic story very thanks free viagra samples doctor Meanwhile, Okonkwo said assuming the „crash position” — leaning forward with the head as far down as possible and arms over it — can limit the spine jolting back and forth and offer some protection. It’s not clear if any survivors of Saturday’s crash had time to do so.

  Reply
 23. Gabriella 9 august 2018 at 7:59

  I do some voluntary work does walmart sell viagra McGinn challenger Ed Murray recently announced that he would push for a $15 minimum wage but planned to proceed with a phased-in approach. Washington already has the nation’s highest state minimum wage at $9.19 an hour, while San Francisco is the local jurisdiction with the highest hourly standard at $10.55.

  Reply
 24. Jewell 9 august 2018 at 8:04

  Are you a student? when will generic viagra be available Only three of the estimated 100 women on the ship have been rescued and no children have been saved so far, Simona Moscarelli, a legal expert for the International Organization for Migration in Rome, told The Associated Press.

  Reply
 25. Jorge 9 august 2018 at 8:21

  I’d like some euros is viagra for women the same as viagra for men Numerous polls show Republicans have taken a hit in publicopinion since the standoff began and the government partiallyclosed. A Washington Post/ABC News poll released on Monday foundthat 74 percent of Americans disapprove of the way congressionalRepublicans have handled the standoff, compared with a 53percent disapproval rating for Obama.

  Reply
 26. Carey 9 august 2018 at 8:28

  I’d like to withdraw $100, please viagra buy nz That happened to Tracy Smith, a 46-year-old Durham, N.C., woman treated at Duke in 2011 for breast cancer that had spread to more than a dozen lymph nodes. Doctors gave her full chemo doses based on her weight, which at 285 pounds classified her as obese.

  Reply
 27. Tony 9 august 2018 at 8:28

  When do you want me to start? do you need a prescription to buy viagra in spain Smartwatch shipments are expected to reach 36 million by 2018, compared with just 1 million this year, according to Juniper Research, and Credit Suisse analysts see the market for wearable technology, including smartwatches, interactive glasses and monitors, growing to over $42 billion in the next three to five years.

  Reply
 28. Goodboy 9 august 2018 at 8:29

  I’ve been made redundant viagra manufacturers usa Burnham insisted the emails showed only that he was concerned that disclosure rules had been broken and that he in fact „ordered a press release … be issued later that day”. He challenged Hunt to substantiate his claim or issue a public apology and retraction.

  Reply
 29. Rufus 9 august 2018 at 8:37

  Recorded Delivery natural supplements that work like viagra The charity also carried out a poll which found that nearly one in four people 60 and over who live in rural parts of England says lack of public transport is the biggest challenge they face living in the countryside.

  Reply
 30. Brock 9 august 2018 at 8:38

  I’ve come to collect a parcel can you get arrested buying viagra online Harf would not give a geographic location or say whether the information was related to terrorism. But she did point out the administration issued guidelines in February on potential terrorist threats around the world.

  Reply
 31. Moses 9 august 2018 at 8:50

  I’m only getting an answering machine do you need a prescription to order viagra online The benefits established under the healthcare reform law,including federal subsidies to help people pay insurancepremiums, „are also entitlements provided in permanent law,” hesaid. „Under the OMB memo it seems highly likely that CMS wouldconclude that the people necessary to carry out the ACA couldcontinue to work.”

  Reply
 32. Rudolph 9 august 2018 at 8:58

  Could I have a statement, please? how long after eating can i take viagra „Brazil is (Facebook’s) second biggest market in terms ofusers and yet the company has zero infrastructure in thecountry. It would be natural, even from the business point ofview, to have part of it here,” Almeida said.

  Reply
 33. Deadman 9 august 2018 at 8:59

  I’ve got a part-time job what is a normal dose of viagra Published by Cambridge University Press, is edited by scholar Thomas Pinney and includes a selection of works he discovered among Kipling’s family archives, private gifts to friends and in the papers of a former head of Cunard line.

  Reply
 34. Lindsey 9 august 2018 at 9:00

  How many are there in a book? cost of 100 mg viagra pills For a while, he was troubled by what he saw as the lack of work ethic he found in the apprentices. Then he looked at his own 18-year-old son, who unwittingly provided the inspiration for turning the project around.

  Reply
 35. Demarcus 9 august 2018 at 9:08

  I’m in a band asian viagra When we mount up again, the intensity of the sun has waned, the horses are keen and we find the wide open space of desert. A few hours later, on the horizon we can see the turrets of Alsisar, our destination. As we approach, it looks even more imposing, raised high above the town. The road to the fort is cobbled, and I feel swept back in history as we pass the main gates and clatter up a steep ramp into the courtyard.

  Reply
 36. Manuel 9 august 2018 at 9:09

  What sort of music do you listen to? how many viagra can you take per day Two people familiar with the matter, asking not to beidentified, said smoke had been reported near an electricalcompartment while the jet was on the ground in Doha. A failurein a similar bay caused a fire during a test flight in 2010, andthree of the jets, including one owned by Qatar Airways, hadelectrical problems last December.

  Reply
 37. Walton 9 august 2018 at 9:29

  What do you do for a living? does viagra need a prescription in the uk What do people do in Anguilla? Not a lot, which is why it’s the perfect choice for travellers wishing to reconnect with their inner beach bum. As a popular local T-shirt proclaims, “It is good to do nothing then to rest”. You can drive the length of the island in 45 minutes (goats permitting), and the highest point is just 213ft. There are 33 beaches to explore, so finding a deserted spot of sand is easy. When it’s time for some exercise, you can hire bikes, go hiking, play tennis or enjoy water sports.

  Reply
 38. Jarred 9 august 2018 at 9:29

  Where do you live? what is the most common dose of viagra A decorated veteran from the Second World War, Broadway producer and U.S. diplomat, he has been serving his one- to three-year sentence in a medical unit at Fishkill Correctional Facility, about 70 miles north of New York City.

  Reply
 39. Ava 9 august 2018 at 9:33

  I do some voluntary work can you buy over the counter viagra in canada On the day he was released by the Chinese, Mr Ford was taken to the border with Hong Kong, then still a British colony, and told to walk across the rickety railway bridge that then separated the two territories – and divided the worlds of communism and capitalism.

  Reply
 40. Vernon 9 august 2018 at 9:39

  I’d like to transfer some money to this account what is herbal viagra reviews „Who is that?” Justice Edward McLaughlin mused, referring to Rihanna, asking the prosecutor to spell her name. He said he „actually heard about” Lady Gaga who attended the same high school as one of his relatives.

  Reply
 41. Galen 9 august 2018 at 9:42

  I’ve just graduated what is the best place to buy generic viagra online O asked to see the bag a third time but the saleswoman, who was apparently trying to protect Oprah from being emotionally crushed by the price tag, said she didn’t want to hurt O’s feelings and refused again. Oprah and her $3 billion left the store without buying anything.

  Reply
 42. Merle 9 august 2018 at 10:00

  I’d like to open a business account viagra side effects dry eyes The Orion capsule is nearly twice the size of Apollo, speakers said during Thursday’s demonstration, and twice as heavy. That’s one reason for not using helicopters to lift the capsule and four astronauts from the sea.

  Reply
 43. Jermaine 9 august 2018 at 10:00

  Another year what are the long term side effects of viagra “In France, every species has been recorded for almost a century— there are no new butterflies any more, but in Pakistan there’s always the hope that somewhere off the track you might find something new.”

  Reply
 44. Lorenzo 9 august 2018 at 10:10

  How do you know each other? viagra dp The hiring of Deneve may indicate the direction in which Apple is heading in marketing as Yves Saint Laurent is among the most elite of high-end luxury brands with a knack for selling expensive clothing and shoes.

  Reply
 45. Reyes 9 august 2018 at 10:31

  I saw your advert in the paper viagra 100mg „The supply of gasoline is much more than adequate fordemand,” Lundberg said. „Refiners have done so well in producingso much gasoline that they have actually hurt their own gasolineprofit margins.”

  Reply
 46. Brooklyn 9 august 2018 at 10:41

  Hold the line, please how old do you have to be to buy viagra „Subsequent to an autopsy this morning, conducted by the Palm Beach County Medical Examiner’s Office, it was determined Tequesta resident, Christopher Pariseleti, died as the result of a self-inflicted gunshot wound,” the Jupiter Police Department said today in a statement to ABC News. „This case investigation has been classified as a suicide and there are no suspicious circumstances surrounding the death.”

  Reply
 47. Kelly 9 august 2018 at 10:58

  Can you put it on the scales, please? natural remedies like viagra The latest count included two women, aged 60 and 80, who were reported missing and presumed dead since Sunday, after their homes were washed away by floodwaters in the Big Thompson Canyon area of Larimer County.

  Reply
 48. Evan 9 august 2018 at 11:02

  I’m about to run out of credit viagra cost 2015 I have done, but when I divorced my wife I gave her everything. I haven’t invested in property since then. Generally I don’t invest in other people. I used to, when it was important to launder money and I had bags and bags of cash, but now I don’t invest in anything at all.

  Reply
 49. Antwan 9 august 2018 at 11:12

  I can’t get a signal how long take for viagra to work It’s unclear how much Hillis will be able to do because he hasn’t done much since his impressive, 1,177-yard season for the Cleveland Browns in 2010 – a season that helped win him the fan vote for the cover of the Madden NFL ’12 game. His career took a nosedive after that thanks to an ugly (and failed) attempt to renegotiate his contract and later a torn hamstring, and he’s rushed for just 896 yards in parts of the last three seasons with three teams.

  Reply
 50. Jared 9 august 2018 at 11:25

  It’s serious buy tempe viagra „We cannot accompany a retrograde proposal to go back toimposing taxes on the same people as ever, and when .. theyimpose practically confiscatory income taxes,” said JorgeVillalobos, deputy leader of the PAN in the Lower House said.

  Reply
 51. Diva 9 august 2018 at 11:38

  this is be cool 8) non prescription viagra alternative australia „It looks like they got far more interest than they wereinitially expecting,” said analyst Sandy Fielden of consultingfirm RBN Energy in Austin, Texas. „It also solves two problemsfor the company as they have this large natural gas pipelinethat has been made largely redundant.”

  Reply
 52. Arianna 9 august 2018 at 11:43

  Your account’s overdrawn i took too much viagra and couldn leave the house why are we messing around with mobile internet 3G/4G etc…. when a working technology exists, such as broadband through a wireless router. Just set up a wireless router on every traffic light or something. Last time I was at starbucks / mcd, it was blazingly fast. just a thought…

  Reply
 53. Emmanuel 9 august 2018 at 11:52

  Yes, I play the guitar viagra vs cialis online pharmacy The state court filing, if allowed to proceed, could open upanother front of litigation against BP, which is still sloggingthrough a massive federal case brought by the U.S. JusticeDepartment and several states, including Louisiana, over the2010 explosion of the company’s Macondo well and the resultingGulf of Mexico oil spill.

  Reply
 54. Delmar 9 august 2018 at 12:03

  A law firm mehr sperma durch viagra That growth is key to Delaware’s economy. More than half ofthe companies in the S&P 500 stock index are incorporated in thestate, often for access to its courts, and money related tochartering businesses accounts for 40 percent of the state’sgeneral revenue.

  Reply
 55. Noah 9 august 2018 at 12:11

  What’s your number? true viagra online Weingartner and other under-40 activists at a recent national young Republican gathering in Mobile said their party must follow an all-of-the-above approach. Their assessment goes beyond the more general prescriptions that many party leaders, including Reince Priebus, the Republican National Committee chairman, have offered since November, when Republicans lost the popular vote for the fifth time in the past six presidential elections.

  Reply
 56. Sheldon 9 august 2018 at 12:14

  Have you got any ? ms viagra Who cares,what the Fed says?Watch what they do.The Fed is just another political wing of the govt.We live in a country,where most look to govt to take care of them and all fix problems.As long as the govt runs deficits,the Fed will monetize them and devalue the currency.Nothing new.Been going on for decades.The higher the deficit becomes,the faster the fiat currency declines.

  Reply
 57. Albert 9 august 2018 at 12:15

  I sing in a choir is it illegal to import viagra into australia July 31 (Reuters) – Ruckus Wireless Inc reportedsecond-quarter results above analysts’ estimates, as mobile andbroadband service providers bought more Wi-Fi devices to caterfor surging consumer demand.

  Reply
 58. Clifford 9 august 2018 at 12:19

  I don’t like pubs buy real pfizer viagra online „It is well settled in the scientific community that an athlete must never be returned to play on the same day after a concussion diagnosis,” said Cantu, who is medical director of the National Center for Catastrophic Sports Injury Research in Chapel Hill, N.C.

  Reply
 59. Sheldon 9 august 2018 at 12:37

  Three years viagra medical definition Chan, who works on enforcement cases in the Midwest, saidpublic corruption is also an area of concern for the regulator,noting that the SEC brought civil charges last year againstformer Detroit Mayor Kwame Kilpatrick and others over an allegedgift exchange meant to influence city pension fund investments.

  Reply
 60. Sophie 9 august 2018 at 12:44

  I’d like to pay this cheque in, please is it safe to buy viagra online in australia The IMF has made a bigger push in recent years to urge countries to rein in energy subsidies, which rarely help the most vulnerable people in a country and eat up valuable government money that could be better put to use for education or health care.

  Reply
 61. Brock 9 august 2018 at 12:46

  How many are there in a book? can i buy viagra online uk In corporate news, Twitter filed formal paperwork late Thursday for the social-media site’s much-anticipated initialpublic offering, saying it made $253.6 million in revenue and recorded a loss of $69.3 million during the first sixmonths of the year. The company proposed a ticker of „TWTR,” but didn’t say which exchange it chose for its primarylisting.

  Reply
 62. Mariano 9 august 2018 at 12:48

  Children with disabilities viagra sale witbank ROME (Reuters) – Former CIA Milan station chief Robert Seldon Lady has asked Italy’s president to pardon him for kidnapping an Egyptian Muslim cleric under the U.S. „extraordinary rendition” program for which he was sentenced to nine years in prison.

  Reply
 63. Erasmo 9 august 2018 at 13:12

  How much will it cost to send this letter to ? where can i get viagra online uk Indonesia has put a 40 percent cap on single ownership inits local banks, a rule that forced Singapore’s DBS GroupHoldings to walk away from a planned takeover ofIndonesia’s PT Bank Danamon after the deal remainedstuck for more than a year.

  Reply
 64. Jerald 9 august 2018 at 13:13

  Three years viagra buy at costco sams walmart cvs cost Of those, about 38,000 live in the other states that do not allow or recognize same-sex marriages, according to the Williams Institute, an arm of the University of California at Los Angeles School of Law. How is the IRS to manage that?

  Reply
 65. Nathanael 9 august 2018 at 13:18

  I’d like some euros viagra 100mg buy online She said: „The energy industry needs to make changes to deliver much needed benefits for consumers. I hear it time and time again from my readers that they want to see energy companies putting their needs first.

  Reply
 66. Barney 9 august 2018 at 13:23

  Yes, I play the guitar is it legal to buy viagra in uk „There is never a perfect time for this type of transition, but now is the right time,” he wrote in a memo to employees. „This is an emotional and difficult thing for me to do. I take this step in the best interests of the company I love.”

  Reply
 67. Marcos 9 august 2018 at 13:41

  Best Site Good Work is viagra a prescription drug in india Libi’s capture — in a daylight operation inside of Libya’s capital city, where he had been living openly — brings the tally of the 21 indicted in the embassy bombings to eight killed (including Bin Laden), 10 captured (six convicted, one who died while under house arrest and now three in or awaiting trial) and three still at large.

  Reply
 68. Zachariah 9 august 2018 at 13:47

  Best Site good looking how old u have to be to take viagra Yet consumers remain sceptical about electric vehicles dueto their cost – the i3 will start at 34,950 euros, a fifth abovethe base version of BMW’s best-selling 3-Series – and concernsabout their driving range.

  Reply
 69. Wilmer 9 august 2018 at 13:52

  I don’t like pubs can you buy viagra online in uk María Fernanda Cabello, 22, came from Mexico when she was 12. A Political Science graduate, she is an organizer in Washington, D.C., for United We Dream, the country’s largest immigrant youth-led organization. Last Tuesday she was one of 60 Dreamers — 10 from New York — who attended a KIDS Act hearing in the nation’s Capitol.

  Reply
 70. Filiberto 9 august 2018 at 13:58

  I’m retired how long after eating can you take viagra There have been 3 different reports I’ve heard now that the gunmen were questioning people that they were holding, requesting those that were Muslim to stand up and to say, to prove that they were Muslim, giving the name of the prophet’s mother. Those who were correct were released and those who didn’t were still being held,” says Mike Pflanz, a Kenyan-born British independent journalist on the scene.

  Reply
 71. Jefferey 9 august 2018 at 14:10

  Yes, I play the guitar is it legal to buy viagra online without a prescription Dell may decide to delay a shareholder vote scheduled for Thursday, July 18, on the offer as the company’s special board committee now sees the outcome as too close to call, a person familiar with the matter said earlier on Tuesday.

  Reply
 72. Marcellus 9 august 2018 at 14:23

  Can I call you back? how long dies it take for viagra to kick in Market participants have been cautious recently, with the S&P 500 dropping for five of the past six sessions amid uncertainty over how soon the Fed will begin to wind down its $85 billion a month stimulus program.

  Reply
 73. Marty 9 august 2018 at 14:27

  Would you like a receipt? something like viagra over the counter Slow play has been criticized so much over the years that the U.S. Golf Association launched a campaign last month, including a series of commercials with the theme, „While We’re Young” from the movie „Caddyshack.” The two slow-play penalties in the majors this year have been assessed to players who were 14 and 21.

  Reply
 74. Alphonse 9 august 2018 at 14:33

  How long are you planning to stay here? buy viagra in shanghai So far, only the lightest pieces have been pushed to the glacier’s surface, and only a small portion of the 154-foot aircraft has emerged. „We don’t have all 52 guys lined up neatly, ready to be located,” Berg said.

  Reply
 75. Dogkill 9 august 2018 at 14:59

  Wonderfull great site do you have to see a doctor to get viagra Content engaging our readers now, with additional prominence accorded if the story is rapidly gaining attention. Our WSJ algorithm comprises 30% page views, 20% Facebook, 20% Twitter, 20% email shares and 10% comments.

  Reply
 76. Maxwell 9 august 2018 at 15:01

  Where are you calling from? is there a generic available for viagra CEO Mayer’s parry is that, look, we said it was a long turnaround and we haven’t even exited stage two of it yet. Yahoo is working on the product refresh, and that is smashing. The revenue comes later after we boost the number of users. CFO Goldman nods accordingly, but says the company won’t project into 2014 cause we’re not there yet.

  Reply
 77. Mohamed 9 august 2018 at 15:08

  When do you want me to start? viagra holand The Army of Islam has also avoided an outright break with the SNC: „We do not make enemies of those who are not enemies to us,” Army spokesman Islam Alloush told Reuters. However, the group did share the others’ criticism of the SNC that it should be directed by fighters inside Syria, not leaders in exile.

  Reply
 78. Dudley 9 august 2018 at 15:35

  A few months where to buy generic viagra yahoo Sen. Jerry Moran of Kansas, chairman of the National Republican Senatorial Committee, said Enzi deserved to win re-election and he pledged to use the party’s resources to reinforce his campaign in the primary with Cheney. He acknowledged that decision could be controversial since it could siphon money to be used in the party’s quest to win control of the Senate.

  Reply
 79. James 9 august 2018 at 15:36

  Looking for work viagra 180 PHMSA could not be immediately be reached for commentbecause of the government shutdown. It is not immediately clearhow furloughs related to the standoff in Washington could affectthe investigation of the leak or the restart of the line.

  Reply
 80. Rolland 9 august 2018 at 16:10

  In tens, please (ten pound notes) safe place to get viagra The financing values San Francisco-based Uber at about $3.5billion, according to a person familiar with the matter, whodeclined to be named because the valuation wasn’t disclosed.Uber announced the funding on its blog.

  Reply

Leave Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.