REVISTA NR. 4 / 2021

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea anunță apariția celui de-al patrulea număr al propriei publicații, Dobrogea. Revistă de cultură și artă tradiționale.

            În al său Cuvânt înainte, Ștefan Coman face următoarea mărturisire: „Anul 2020 a fost poate cel mai dificil an din viața mea, un an care ne-a ținut departe de public, de spectacole și de tot ceea ce în 2019 părea normalitate. A fost greu, am trăit momente dificile, au fost provocări, ne-am adaptat, dar nu am renunțat nici măcar o secundă la ideea de a promova frumosul culturii tradiționale, identitatea poporului roman și bogăția nemăsurată a strămoșilor noștri, pentru că dumneavoastră, publicul, ați fost cel care m-a motivat să nu renunț, să găsesc în interiorul meu resursele necesare pentru a vă bucura cu tot ce cultura tradițională are mai frumos, mai viu și mai valoros. «Gloria nu este a celor neînvinși, ci a celor care se ridică după fiecare lovitură!»”.

            Iată ce puteți citi în acest număr: Ștefan COMAN, Cuvânt înainte; Petru ȚINCOCA, Dare de seamă; Constantin FLORESCU, „Trăiesc cu emoție și acum!”. Ecouri ale activității noastre în țară; Maria BOGDAN, De vorbă cu Maria Tănase Marin. Despre conservarea și valorificarea tradițiilor populare românești; Laura BOGDAN, Dansul popular și aspectele sale – artă, ritual sau divertisment; Dan ARHIRE, Specificitate dobrogeană (IV); Natalia NEUMANN, Lipovenii din Dobrogea; Berty NEUMANN, „Să fii lipovean e o mare virtute!” (poem); Alexandru CHISELEV, Tradiții calendaristice și rituri de trecere la rușii lipoveni din Dobrogea de Nord; Ioan S. BUCĂȚICĂ, Descrierea de pe timpul ocupației țării noastre de către armatele dușmane. Arhivele ne explică specificul dobrogean; Dan ARHIRE, Elevi culegători de folclor; Dan ARHIRE, „Taina” unei colinde dobrogene. Paleoliticul de la Agighiol; Valeriu LEONOV, Morăritul la Valea Teilor (!); Emil ȚÎRCOMNICU, Aspecte istorice din activitatea Societătii de Cultură Macedo-Română în secolele al XIX-lea și al XX-lea; Silvia-Diana ŠOLKOTOVIĆ, Monumente funerare enigmatice. Stećci; Cornel BOTEANU, I.G. Bibicescu, un important folclorist mehedințean; Laura BOGDAN, Micii ucenici și maestrul lor. Frânturi din trăirile copiilor de la Ansamblul Folcloric „Dorulețul” și ale profesorului Coman Ștefan; Laura BOGDAN, „Dacă nu dansezi din pasiune, nu mai dansa deloc!”; Interviu cu Maria Aslan; Laura BOGDAN, „În liceu m-am îndrăgostit de artă și spectacol!”; Interviu cu Roxana Zahiu; Petru ȚINCOCA, „Ansamblul Baladele Deltei ne-a unit!” Interviu cu dansatorul Ionuț Nistor; Mihai MARINACHE, Prietenia lui I.L. Caragiale cu poetul dobrogean Panait Cerna. Moment aniversar Panait Cerna (1881-1913). 140 de ani de la nașterea poetului-filozof; Gheorghe ȘEITAN, O lucrare de excepție la Tulcea; Ivo GHEORGHIEV, „Limba română a fost destinul său!”. In memoriam Nicolae Pacev.

În încheiere, spicuim din mesajul Echipei Primăriei Tulcea: „Editarea unei reviste de cultură și artă tradiționale nu este un lucru ușor. Mai ales când în cuprinsul ei trebuie să surprinzi echilibrat, informat și atrăgător în același timp ceea ce secole de-a rândul s-a strâns în acest unic mix etnic nord-dobrogean și acum se revarsă ca dintr-un coș al abundenței: obiceiuri, tradiții ori fapte istorice, toate așteptând a fi culese pentru hrana minții și a spiritului. Numerele trecute ale revistei DOBROGEA ne-au convins că aceasta este o investiție sigură, pe care municipalitatea dorește să o susțină în continuare. Orice cititor al acesteia va fi surprins de bogăția de informații legate de istoria tradițiilor locului, de poveștile fabuloase ale unor personaje care au trăit aici, de felul în care fiecare etnie ajunsă în Dobrogea de Nord și-a găsit sensului cuvântului acasă. Și imediat sensul cuvântului pace.

Dobrogea. Revistă de cultură și artă tradiționale.

            Redactor șef: Ștefan COMAN, manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

Coordonator număr: Constantin Daniel ARHIRE

Machetare: Emil ȚÎRCOMNICU

Revista este editată de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, instituție a Consiliului Local al Municipiului Tulcea și a Primăriei Municipiului Tulcea, Tulcea

Adresa redacției: Tulcea, Strada Mircea Vodă, nr. 67A; telefon: 0240-520112; 0756568115;e-mail:ansamblulartistic@yahoo.com; ansamblulbaladeledeltei@gmail.com; www.baladeledelteitulcea.ro.

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

revista nr 4. dobrogea 26.02