Ansamblul Artistic Profesionist „BALADELE DELTEI”, de la provocare la excelenţă!

În anul 1996, Consiliului Judeţean Tulcea adoptă Hotărârea nr. 39 prin care ia fiinţă Centrul Artisitic Judeţean, ca instituţie publică de cultură cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea. Ansamblul Folcloric „Baladele Deltei” îşi începe activitatea la începutul anului 1997 ca secţie în cadrul Centrului Artistic Judeţean nou înfiinţat.

1. Deja istorie: prima componența a Ansamblului „Baladele Deltei
1. Deja istorie: prima componența a Ansamblului „Baladele Deltei
2. Deja istorie: prima componența a Orchestrei Ansamblului „Baladele Deltei”!
2. Deja istorie: prima componența a Orchestrei Ansamblului „Baladele Deltei”!

În anul 1999 în cadrul său se înfiinţează Teatrul de

Repertoriu „Urmuz” având 8 actori şi un regizor angajaţi permanent, şi va funcţiona în această fotmulă până în anul 2002.

3. Foto-document: 2003 – reluarea după 6 ani a Festivalului de Teatru de Amatori „Tragos”, în cadrul Centrului Cultural „Ludovic Paceag”.
4. Trupa de teatru a ansamblului în piesa Epilog.

În data de 31 decembrie 2002, Consiliului Judeţean Tulcea adoptă Hotărârea nr.

104/9.12.2002 de înfiinţare a Centrului Cultural Judeţean „Ludovic Paceag”, prin comasarea Centrului Cultural Artistic Judeţean, a Şcolii de Arte şi a Centrului Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare. Ansamblul va

funcţiona în continuare ca secţie în cadrul noii instituţii, continuându-şi activitatea teatrală prin Teatrul „Urmuz”, ca teatru de proiect. Activitatea teatrală a fost ridicată la un nivel apreciat de jurii, astfel încât în anul 2006 la Festivalul de Comedie Românească „FESTCOM”, organizat la Bucureşti de Teatrul de Comedie, a obţinut Premiul de popularitate cu spectacolul „Tinereţe fără bătrâneţe”, după Petre Ispirescu. La acest festival au participat 16 teatre din România, iar în acelaşi an la

Festivalul Internaţional de teatru „Guliver” de la Galaţi – acelaşi premiu. În acest spectacol au jucat alături de artiştii ansamblului „Baladele Deltei”, actorii Emil Hossu, Virginia Mirea, Silviu Biriş, Vlad Ivanov, Ileana Olteanu, Monica Davidescu,

regia aparţinând lui Dan Tudor, iar coregrafia lui Ştefan Coman.

5. Imagine din piesa „Tinerețe fără bătrânețe”, premiată în anul 2006 la Festivalul de comedie românească (FESTCOM).

 

În conformitate cu Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, se înfiinţează Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”, prin desprinderea din Centrul Cultural Judeţean „Ludovic Paceag”, căpătând următoarea structură organizatorică: 1. Ansamblul Folcloric Profesionist; 2. Instruire Ansamblul „Doruleţul” (de copii şi tineret); 3. Compartimente funcţionale. Obiectul de activitate al instituţiei îl constituie promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale şi a creaţiei

contemporane printr-o riguroasă activitate artistică, realizând în acest scop spectacole pe stagiuni sau an calendaristic, urmărind în principal conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal, cultivarea valorilor şi

autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative profesioniste. În scopul realizării acestui obiect de activitate, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice, activităţi de educaţie permanentă, efectuează culegeri de folclor în vederea îmbogăţirii propriului repertoriu, sprijină formaţiile artistice de amatori din punct de vedere financiar, logistic şi cu personal de specialitate prin organizarea şi/sau susţinerea concursurilor şi festivalurilor folclorice.

 

Din anul 2010, Ansamblul încheie etapa de funcţionare în cadrul Consiliului Judeţean Tulcea şi trece în structura Primăriei Municipiului Tulcea.

 

Perfecţionându-se neîncetat, în toată această perioadă Ansamblul tulcean a oferit spectacole de mare calitate artistică atât în ţară cât şi în străinătate, în ţări precum Turcia, Franţa, Serbia, Ucraina, Macedonia, Bulgaria, Olanda, R. Moldova, Ungaria,

Germania, Austria, etc., una dintre cele mai reuşite realizări fiind cea din 2003 când, la Dijon, în Franţa, a obţinut premiul Colierul de argint, în competiţie cu alte 29 de ţări din întreaga lume!

6. 2003: parada portului popular pe străzile orașului Dijon, din Franța.

 

 

Ansamblul a avut numeroase apariţii pe diverse posturi de televiziune: TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, Antena 1, Acasă, EtnoTv, Romantica, Naţional şi Favorit.

8. La filmări cu Televiziunea „Favorit”.

 

De asemenea, a colaborat cu mari artişti ai cântecului popular românesc, precum şi cu cunoscuţi maeştri coregrafi. Repertoriul specific dobrogean este interpretat cu măiestrie, după cum ne-au încredinţat în repetate rânduri juriile, prietenii şi contracandidaţii, acelaşi nivel artistic încercând să-l atingem şi în interpretarea pieselor aparţinând zonelor Moldovei, Olteniei, Munteniei, Ardealului, Banatului şi Oaşului, dar şi minorităţilor naţionale – rusă, bulgară, romă, aromână, greacă. Unicate: Jocul caprei de la Berzunţi – Bacău – un obicei rar întâlnit şi de aceea foarte atractiv pentru orice fel de public, Târgul de Sfântu Gheorghe de la Niculiţel,Tabloul muzical-coregrafic „Pescarii”.

 

Obicei de iarnă: „Jocul Caprei”.

 

Ansamblul are astăzi în repertoriu peste 250 de jocuri populare şi montări coregrafice de excepţie şi susţine peste 150 de spectacole anual, în săli de spectacole din municipiul şi judeţul Tulcea, în Delta Dunării, în complexe turistice şi pe nave de croazieră, în ţară şi peste hotare.

10. Pe scenă, în frumoasele costume dobrogene!
11. Astăzi, în costume de Năsăud…
12. … în costume de Oaș…
13. … în costume de Banat…
14. … si de Oltenia.

De asemenea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” participă la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale. A fost și este principalul organizator al mai multor festivaluri judeţene, naţionale şi internaţionale,

astfel:

– Festivalul Internaţional al Păstoritului – anual în luna mai, în Municipiul Tulcea şi

localitatea Sarighiol de Deal;

15. La ediţia din 2006 a Festivalului Păstoritului, de la Sarighiol de Deal.

– Festivalul Judeţean de Folclor pentru Copii (clasele I-XII) Tulcea – anual, în lunile aprilie – mai;

– Festivalul Judeţean de Folclor pentru Copii (din grădiniţe)

Tulcea – anual, în luna mai;

– Festivalul Naţional al Soliştilor Vocali de Muzică Populară „Troesmis” (copii

cu vârste cu prinse între 9-18 ani) localitatea Turcoaia, anual în luna iulie;

– Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii „Peştişorul de Aur” Tulcea, anual între 7-12 august;

– Festivalul Judeţean de Colinde şi Obiceiuri Populare –Tulcea, anual, luna decembrie;

Ziua Dobrogei – anual, 14 Noiembrie

16. Ansamblul a inițiat și susținut sărbătorirea zilei de 14 Noiembrie La Tulcea. Imaginea prezintă Parada Portului Popular la 14 Noiembrie 2000.

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” are în componenţă 24 dansatori, instrumentişti şi 4 solişti vocali: Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, Petruţa Ecaterina Buţă, Laura Ileana Feraru şi colaboreaza cu soliştii vocali Georgiana Pandele şi Laura Mocăniţă. Coregrafia este realizată de: Maestru coregraf artist emerit – Theodor Vasilescu, Maestru coregraf – Marin Barbu, Centrul Naţional Bucureşti, Maestru coregraf – Ştefan Coman, conducerea muzicală fiind asigurată de Aurelian Croitoru.

 

Iată numele actualilor angajați ai „Baladelor Deltei”:

 

 

DIRECTOR – COMAN ŞTEFAN

 

CONTABIL ŞEFPOŞTARU AURELIA

PETREA LAURA (resurse umane), TĂNASE VALERICĂ (administrator), POIANĂ EUGENIA (consilier juridic), TURTOI EUGEN GENUȘ (contabilitate), ROSCA AMALIA (achiziţii), POPA MARIANA (referent  – secretară), GHEORGHEVICI IULIANA (referent ), NICULESCU ANETA (impresar),  BOGDAN LAURA TEODORA (regizor scenă), ARHIRE CONSTANTIN DANIEL

(secretar literar), CIUNGU IULIAN (operator imagine), MALACU MIRELA (referent – casieră).

 

DIRIJOR – CROITORU AURELIAN

 

INSTRUMENTIŞTI: CHIRIŢĂ LĂCRĂMIOARA, IFRIM NICOLAE,

MARCOCI ANA, LUNGU NICOLETA, ZAHARIA MIHAI, PASCALE CLAUDIU-BOGDAN, ANDREI GABRIEL-VALENTIN, APOSTOLATOS DANIEL, MINCĂ ȘTEFAN, STINGHERU IONUŢ, CHIRIŢA ROLLAN ŞTEFAN, IORDAN MARIUS-DOBRINEL, ION MARIN, SAVA ALEXANDRU, LABEŞ FLORICĂ (corepetitor).

 

SOLIŞTI VOCALI: NICHIFOR GEORGETA, BUȚĂ PETRUŢA ECATERINA,

ATANASOF COSTEL, FERARU LAURA ILEANA.

 

DANSATORI: ILAŞI MIHAELA, ASLAN MARIA, PASCALE VELICHE ROMINA IULIANA, NISTOR IONUŢ, ODICA IULIAN, URSU FLORINA-ANCUŢA, STAN GEANINA, BĂRBUŢĂ PAVEL CRISTIAN, MURAVELI PETRIŞOR, TĂNĂSUICĂ CĂTĂLIN, ARTAMON EDUARD, JIPA DANIELA,

LICENCU GABRIELA, NIŢĂ ANIŢA, TĂNĂSUICĂ CHIVUŢA-RAMONA, NICHIFOR ELENA, COMAN MIRELA-ELENA, CONDREA ANDRA-IULIANA, URSU GABRIEL, CERŞEMBA CĂTĂLIN, COMAN MARIAN, CORCIOVEI DANIEL.

 

TEHNIC: NAUM NICULIŢĂ (maestru sunet), FOLEA IONEL (recuziter), BĂDĂRĂ NECULAI (muncitor), EVDOCHIM LAURENŢIU (electrician), MOCANU SILVICA (croitor), PASCALE RODICA (supraveghetor sală),

DIMA NICOLAE (şofer), CUSURCĂ MARIAN (şofer).

 

 

De-a lungul timpul, însă, ansamblul a cunoscut mai multe forme de organizare și mai multe scheme de personal.  Numărul de angajați ai „Baladelor Deltei” a fost considerabil. Publicăm în continuare formele de organizare și numele tutror angajaților săi, de la înființare și până în prezent:

 

 

  1. CENTRUL ARTISTIC JUDEŢEAN (sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea, 1996-2002), cu secţiile:

ANSAMBLUL FOLCLORIC „BALADELE DELTEI” înfiinţat în anul 1997;

TEATRU-ESTRADĂ – TEATRUL DE REPERTORIU „URMUZ”, 1999-2002 – 8 actori şi un regizor;

ORCHESTRĂ DE CAMERĂ

  1. CENTRUL CULTURAL „LUDOVIC PACEAG” (sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea 2003), cu secţiile:

ANSAMBLUL FOLCLORIC „BALADELE DELTEI”;

TEATRUL DE PROIECTE „URMUZ”;

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII;

– CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE;

  1. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „BALADELE DELTEI” (sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea şi a Primăriei Municipiului Tulcea, 2004-prezent, astfel:

– 2004-2010, sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea;

– 2010-PREZENT, sub autoritatea Primăriei Municipiului Tulcea.

DIRECTORI: BRATOSIN NIŢĂ (1996-1998); COMAN ŞTEFAN (1998-PREZENT); PEŢANCA VIRGIL (DIRECTOR ADJUNCT, 2001-2002).

CONTABILI ŞEFI: MOCANU GABRIELA MARIA, POŞTARU AURELIA.

ADMINISTRATORI: ALMĂJANU ŞTEFAN DORIN, PUFLENE CONSTANTIN, TĂNASE VALERICĂ.

ŞEFI SERVICIU: PUFLENE CHERAŢA, PÂRCIOG VASILE (+);

CONTABIL: ROŞU VERONICA, CRISTU LĂCRĂMIOARA, HERGHELEGIU ANCA, DUMITRESCU NICULINA, TURTOI EUGEN;

ACHIZIȚII: VÂJÂIALĂ STELA, ROŞCA AMALIA;

RESURSE UMANE: MOCANU GHEORGHE, ALMĂJANU TANIA, BULGARU FLOAREA-ANA,  PETREA LAURA,

JURIST: ACCELEANU LĂCRĂMIOARA MONICA;

CONSILIER JURIDIC: MIHAI STELIAN, POIANĂ EUGENIA.

SECRETARĂ: MANOLE LUCICA

REFERENŢI: ANTON ALEXANDRA, POPA MARIANA, KARDOŞ VIORICA, MIRON VALENTINA, GHEORGHEVICI IULIANA, MALACU MIRELA;

OPERATOR CALCULATOR: MIHAILOV-CHIRIAC MIHAELA-ADINA, GHEORGHIU ROXANA ALEXANDRA.

CASIERI: CRIŞAN ALEXANDRINA, PANTELIE CAMELIA,PRODAN MIRELA;

SECRETARI LITERARI: UNGUREANU ION, ARHIRE CONSTANTIN DANIEL;

REGIZOR ARTISTIC: DORE ION,

REGIZORI SCENĂ: BOGDAN LAURA TEODORA

SCENOGRAF: IACOBLEV-BARĂU DANIEL

ACTORI: CRISTEA CĂTĂLINA LĂCRĂMIOARA, POTRIVITU VALENTIN, VITCU DANIELA, SVECLA RODICA,GHEORGHE VERONICA, URSU VITALIE, HETEL VOICU, GHIBALTOVSCHI VALENTIN, LINGURARU VERONICA, UNGUREANU NICODIM

SUFLEORI: NEGRUŢĂ LORETA, CRISTIA VALERIA,

IMPRESARI: DRAGU ION, VARARU GABRIELA, NICULESCU ANETA

DIRIJORI: PETRIMAN ŞTEFAN, OLOIERU MARCEL,CROITORU AURELIAN

COREPETITORI: CHERMĂNEANU DUMITRU, LABEŞ FLORICĂ;

 

INSTRUMENTIŞTI: TUDORACHE GHEORGHE, ENĂCHIOIU TUDOR, BEŞAN VIACESLAV, NEGURĂ ŞTEFAN, ROMANCIUC VASILE, TINICĂ FLAVIUS, MĂMĂLIGĂ MARCEL, FURTUNĂ CONSTANTIN, CHIRIŢĂ LĂCRĂMIOARA, COJAN MIHAI, BEJENARU IULIAN, DRĂGĂLIN VITALIE, DRĂGĂLIN DIANA, VIERU PETRU, COJAN VASILE, ROMANCIUC VICTOR, STAHEI CONSTANTIN, PASCALE CLAUDIU BOGDAN, CIUREA SERGIU, TĂRCATU EMIL, SPĂTARU CRISTINA, APOSTOLATOS DANIEL, CHIŢAN SERGIU, BURTĂ ALIN VIRGIL, PEICIU IONEL, MINCĂ ŞTEFAN, DODU COSTICĂ,STÎNGĂ MARIUS, IRODIA TEODOR, ZAHARIA MIHAI, BORDEI DUMITRU, CHIRIŢĂ ROLLAN ŞTEFAN, GHEORGHE FLORENTINA, IORGA NICOLAE, PAVEL MIHAIL, ANDREI GABRIEL – VALENTIN, PAŢĂ CONSTANTIN DANIEL, MARCOCI ANA, IORDAN MARIUS DOBRINEL, LUNGU NICOLETA, SIDOROV ELIZA, STINGHERU IONUŢ, MINCĂ ŞTEFAN, IFRIM NICOLAE,ION MARIN, SAVA ALEXANDRU;

MAESTRU DANS: JORA ROMAN

MAEŞTRI STUDII BALET: ROŞCA OLIMPIA

DANSATORI: MARIN LAURA, COMAN GEORGICA, JECU SĂNDUCU CRISTIAN, STOICA CĂTĂLINA, CÂRNAT MIRELA, TÂPÂRLUIE VICTORIULIAN, DRĂGAN GEORGETA, ZAHARIA RUXANDRA, MACOVSCHI EUGEN, POPA FLORIN, SVARŢBERG DANIELA, BUCEL ŞTEFAN, BRÂNZĂ ROLAND

CONSTANTIN, BLĂNARIU TEODORA ALINA, MACARIE VALENTIN, DACHE DANIEL CĂTĂLIN, NIŢĂ ANIŢA, LICENCU GABRIELA, JIPA DANIELA, SIROTENCU NICU GEORGIAN, BACALU NICOLETA, NISTOR IONUT, NIŢĂ CONSTANTIN, DAMIAN VERONICA DANIELA, DACHE NICOLETA, DAVID NICULAE DANIEL, ROŞU MIHAELA, ZLĂTARU MARIUS GABRIEL, ISAI CRISTIAN, TĂNĂSUICĂ CĂTĂLIN, PRICOP ADRIAN, BULEANDRĂ NICOLETA, SIROTENCU SILVIU GABRIEL, BEJENARU GHEORGHE, OPREA ANDREEA DUMITRIŢA, GÂLEA GABRIELA MOLDOVEANU, TĂNĂSUICĂ CHIVUŢA-RAMONA, TULICA DANIELA, PAVEL ŞTEFAN, CĂLINCRISINEL, ROIBU IRINA, ROIBU NICOLETA, BALICA MARIAN, ZAMIRCA ALINA, CARPOV STELIANA, ROIBU VASILE, URSU GABRIEL, NICHIFOR ELENA, LUJANSKI ADRIAN, PETCU IONEL, BIŞOC CONSTANTIN, TĂRCATU

GABRIEL, RĂZNOVEANU RĂZVAN NICOLAE, POPA GEORGIANA, CICÎRMĂ MARIUS, NIŢĂ DANIELA,TINCU CRISTIANA, BABUŞCĂ AURELIAN, COMAN AURA-IULIANA, CERŞEMBA CĂTĂLIN, COMAN MARIAN,COMAN MIRELA- ELENA, URSU FLORINA-ANCUŢA, ZIMCENCU SANDUNICUŞOR, CORCIOVEI DANIEL, CONDREA ANDRA-IULIANA, STAN GEANINA, PASCALE-VELICHE ROMINA-IULIANA, MURAVELI PETRIŞOR, ODICĂ IULIAN-MARIAN, ASLAN MARIA, ARTAMON EDUARD, ILAŞI MIHAELA, POȘTARU CRISTIAN, ISAI ROMICĂ, IACOB MARIAN;

SOLIŞTI VOCALI: URDEŞ IOAN, POPA MIHAI,SVETLANA DOROŞ, POPAENE DANIELA, FRÂNCU CARMEN, NICHIFOR GEORGETA, PLĂTICĂ ELENA, NEGURIŢĂ FLOAREA, FERARU ANDREEA ELENA, ATANASOF COSTEL, BUŢĂ PETRUŢA ECATERINA, FERARU LAURA ILEANA.

AUDITORI: OLTEANU CĂTĂLINA.

PREZENTATORI: BABENCU MARIANA.

MAESTRU SUNET: IORDAN BARBU, CARAIGNAT NICOLAE SORIN, NAUM NICULIŢĂ.

OPERATOR IMAGINE: CIUNGU IULIAN.

MAŞINIST: MIHAILOV-CHIRIAC FLORIN.

SUPRAVEGHETORI SALĂ: LAVRICENCU ILEANA, PASCALE RODICA;

GARDEROBIER: PETCU GETA.

RECUZITER: FOLEA IONEL.

CROITOR: MOCANU SILVIA.

MAGAZINER: IANCU VERGINIA, COMAN NECULAI.

ELECTRICIAN: CEICU OVIDIU IOAN, VELICU GEORGE, HARALAMBIE VALENTIN, MIȘURNOV ADRIAN, EVDOCHIM LAURENŢIU.

ŞOFERI: OANCEA DUMITREL, MACARE NICOLAE, LUPU IORDAN, NISTORESCU ROBERT, AVIMOV AUREL, CLEMENTE GHEORGHE, BURLACU STERE, TRIFAN ION, MANGUMIRCEA RĂZVAN, HUBATI SORIN, CĂLIN VASILE, NECOARĂ GRIGORE, ROŞU MIHAI, DIMA NICOLAE, CUSURCĂ MARIAN.

MUNCITORI: NEGURIŢĂ VASILICĂ, ANDREI IULIA, BĂDĂRĂ NICULAE.