Festivalul-Concurs Internațional de Folclor „Peștișorul de Aur”

O sărbătoare a tulcenilor – o sărbătoare mondială, o sărbătoare a tradiţiilor de pretutindeni din 1993

 

În urmă cu mulți ani, în 1992, pornind de la ideea prof. Ştefan Coman, coregraf şi coordonator al ansamblului folcloric  de copii „Doruleţul” de la Palatul Copiilor şi Elevilor Tulcea, de a crea o adevărată sărbătoare a folclorului de pretutindeni şi de a aduna la gurile Dunării toţi copiii mesageri ai folclorului din ţară şi de peste hotare, a luat fiinţă unul dintre cele mai mari festivaluri internaţionale de folclor pentru copii şi tineret din ţară: „Peştişorul de Aur”.

Încă de la prima ediţie (cea din 1993), festivalul tulcean s-a bucurat de participarea a şapte ansambluri folclorice din străinătate (Bulgaria, Grecia, Polonia, Albania, Georgia, Rusia, Republica Moldova) şi zece ansambluri reprezentând diferite judeţe ale ţării (Alba, Bacău, Brăila, Constanţa, Gorj, Olt, Timiş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Sălaj şi Prahova). La aceste ansambluri folclorice s-au adăugat cele din judeţul Tulcea (Isaccea, Slava Cercheză, Niculiţel, Izvoarele, Greci, Palatul Copiilor Tulcea).

Organizat de Clubul Elevilor Tulcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea şi finanţat de Ministerul Învăţământului, dar sprijinit financiar de multe societăţi comerciale, prima ediţie a festivalului s-a dovedit o reuşită, adunând tulcenii într-un număr covârşitor. Încă de la primul moment artistic din programul festivalului, Parada portului popular, străzile oraşului au devenit neîncăpătoare, ca mai apoi sala de spectacol să fie asediată de curioşi de toate vârstele.

Începând din 1995, Festivalul este înscris în Calendarul Festivalurilor Internaţionale, editat anual de Consiliul Internaţional de Organizare a Festivalurilor de Folclor (C.I.O.F.F.) Secţiunea B a U.N.E.S.C.O.

Numărul mare de spectatori i-a obligat, practic, pe organizatori ca în anii următori să organizeze spectacole în aer liber în afara concursului.

În 1995, festivalul a găzduit peste 1.000 de participanţi veniţi din zece ţări şi 15 judeţe ale României, fiind finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale în procent de 48%, restul cheltuielilor fiind asigurate de sponsori – societăţi comerciale din judeţul Tulcea.

La ediţia a V-a, Festivalul internaţional „Peştişorul de Aur” a ajuns deja o tradiţie şi un standard de calitate al folclorului naţional şi internaţional.

Numărul mare de ansambluri folclorice care au solicitat participarea (în fiecare an de desfăşurare) a permis efectuarea unor selecţii riguroase fiind acceptate numai cele cu o înaltă ţinută artistică. Astfel, festivalul nu şi-a pierdut din atracţie, a continuat să sporească numărul de spectacole susţinute de tinerii participanţi.

Datorită existenţei acestui festival, pe scenele Tulcei au performat ansambluri din toate colţurile lumii, Spania, Grecia, Turcia, Polonia, Macedonia, Armenia, Ungaria, Georgia, Bulgaria, Republica Moldova, Venezuela, Italia, Slovacia, Ucraina, Rusia, Serbia, Croaţia, Lituania, Letonia, Cipru, Olanda, Algeria, Bosnia şi Heţegovina ş.a., dar şi ansambluri româneşti din toate provinciile ţării.

Festivalul a fost organizat în fiecare an de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Palatul Copiilor şi Elevilor Tulcea, Consiliul Judeţean Tulcea, iar din 1999 a venit alături şi Centrul Artistic Judeţean Tulcea, prin Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”, iar începând cu anul 2004 şi până în 2010 Primăria Municipiului Tulcea a devenit co-finanțator al Festivalului.

Din 2010, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a trecut în subordinea Primăriei Municipiului Tulcea ceea ce a determinat ca aceasta să devină principalul finanţator prin Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, iar Consiliul Județean Tulcea devine al doilea co-finanțator al evenimentului.

La fiecare ediție, Festivalul a fost organizat sub formă de concurs pe două secţiuni: română şi străină.

Juriul a fost compus de fiecare dată de specialişti în domeniu (coregrafic, etnologic, muzical), nume sonore din Radio, TV, instituții de cultură etc. Exemple: Tita Sever, Gheorghe Popescu, Nicolae Nistor, Theodor Vasilescu, Marin Barbu, Eugenia Florea, Florentina Satmari, Elise Stan, Emilia Bubulac, Gheorghe Oprea, Carmen Olaru, Iurie Levcic, Adrian Ardeleanu, Nicolae Gălățeanu etc.

Firește, componenta esenţială a acestui festival rămâne publicul.

Într-un moment în care se discută problema globalizării, a identităţii europene şi relaţia ei cu identităţile naţionale, una dintre problemele legate de sistemele comunicării de masă este capacitatea mijloacelor de comunicare de a supravieţui în cadrul unei societăţi, de-a lungul unor perioade mari de timp. Într-o societate democratică, în care guvernul are un rol limitat, stabilitatea şi supravieţuirea sistemelor de comunicare sunt mult mai dificil de identificat, iar un loc foarte important îl ocupă comunitatea locală.

În condiţiile actuale, festivalul tulcean „Peştişorul de aur” transmite de la o generaţie la alta moştenirea culturală a grupului sau a naţiunii respective, ideologia ei: o anumită viziune asupra trecutului, prezentului și viitorului lumii. Aceasta este un amestec de mituri, de tradiţii, de valori şi de principii care îi conferă individului o identitate etnică sau naţională, îl ajută să se descopere şi să se integreze.

 

Director Festival,

Prof. Ştefan Coman