Nea Mărin – Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

În lada de zestre a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea se regăsesc zeci de suite de jocuri din diferite zone etnofolclorice ale țării.
Printre acestea nu se număra și o suită de Muntenia, fapt pentru care, la invitația managerului Stefan Coman, un muntean get-beget, născut în zona Teleormanului, un promotor al culturii tradiționale, maestrul Marin Barbu a venit la  Tulcea, unde, timp de două zile, a predat și a montat o suită de jocuri populare din zona Munteniei, îmbogățind astfel lada de zestre a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
Pe cunoscutul și îndrăgitul Nea Mărin și managerul Ștefan Coman îi leagă o prietenie de peste 40 de ani.
Plini de energie și sete de cunoaștere, dansatorii Baladelor au fructificat fiecare mișcare pe care Nea Mărin le-a împărtășit-o.
Nea Mărin reușește să transmită generațiilor viitoare, prin profesionalism și pasiune, o comoară inestimabilă a poporului român, JOCUL .
Hai cu Muntenia!
🎉Premiera în 2022